Monique Liedtke

Secretariaat
Email
secretariaat@cmpartners.nl
Telefoon

Over Monique Liedtke

Monique zwaait sinds 2017 de scepter over het secretariaat van CM Partners, samen met Annette Maassen. Van oorsprong was Monique HR adviseur, maar in 2010 waagde ze de overstap naar Betula Group en vervolgens naar CM Partners. Monique is erg gesteld op haar “spin in het web” functie en waardeert de laagdrempelige contacten met zowel collega’s, cursisten als organisaties.

Blogs van Monique Liedtke

Online examen doen succesvol gebleken

13 mei 2020 door Monique Liedtke - CATS CM Methode Nieuws Training

Maar liefst 23 mensen deden het eerste online examen, nadat we onlangs bij CM Partners van alle CATS CM® trainingen online varianten hadden gemaakt. Eerder volgden de deelnemers de tweedaagse training Contractmanagement CATS CM Foundation, de een al online, de ander nog klassikaal. 23 deelnemers kozen ervoor zich ook te certificeren. Goed voorbereid als de deelnemers waren, haalden zij allemaal online hun diploma. Voor mij was dat reden genoeg om deze nieuwe lichting CATS CM kenners op feestelijke wijze hun diploma te brengen.

Lees deze blog

Help, mijn contract past niet meer bij de werkelijkheid. Wat nu?

15 sep 2019 door Monique Liedtke - CATS CM Methode Contractbeheer Contractmanagement

Een contract tussen opdrachtgever en leverancier is vooral nodig om alle afspraken voor alle partijen helder en scherp te hebben. Het beschrijft hoe een samenwerking wordt vormgegeven als het gaat om invulling van behoeften en levering van diensten of producten. Maar hoe lang sluiten vraag (behoeften) en aanbod op elkaar aan? Tussen het moment dat de leverancier op basis van de afspraken gaat leveren en de afloop van een contract kan er veel veranderen. Dit maakt het vrij waarschijnlijk dat het beeld dat werd geschetst in het initiële contract na verloop van tijd niet meer helemaal correspondeert met wat de leverancier levert. De behoeften van de organisatie kunnen veranderen, maar ook nieuwe diensten of verbeterde producten van de leverancier kunnen om een nieuwe kijk op het contract vragen. Hoe hou je als klant en leverancier deze facetten in balans?

Lees deze blog

10 tips voor het inrichten van contractmanagement

04 jun 2019 door Monique Liedtke - Contractmanagement Implementatie Inkoop

Contractmanagement is ‘in’. De meeste organisaties zijn er inmiddels wel van overtuigd dat proactief contractmanagement onmisbaar is om afgesproken contractdoelstellingen tussen twee partijen daadwerkelijk te realiseren. Maar net zo goed om de waarde van het contract te maximaliseren en zo min mogelijk geld te laten weglekken. Want de afdeling inkoop (of verkoop) kan wel een heel mooi contract voor de organisatie hebben afgesloten, maar het realiseren van die voordelen gebeurt pas als het contract loopt!

Lees deze blog

Strategisch leveranciersmanagement, de eyeopeners van een waardevol Graydon event

Slechte prestaties van een leverancier kunnen grote gevolgen hebben voor jouw organisatie. Langere levertijden, hogere ontwikkelkosten en ontevreden klanten zijn slechts enkele voorbeelden van de consequenties. Een leverancier die niet handelt volgens het organisatiebeleid kan zelfs imagoschade toebrengen, zoals in het geval van belangenverstrengeling of fraude. Om negatieve publiciteit en financiële risico’s te voorkomen, is een goede implementatie van strategisch leveranciersmanagement van groot belang. Hoe beteugel je strategisch leveranciersmanagement?

Lees deze blog

Stefanie ontdekt contractmanagement: Financiële zaken voor contractmanagers

12 nov 2018 door Monique Liedtke - Contractmanagement Operationeel Training

In deze derde editie van de serie ‘Stefanie ontdekt contractmanagement’ deelt zij haar ervaring met de training Financiële zaken voor contractmanagers, een ééndaagse training waarin je de ingrediënten krijgt aangereikt om financieel grip te houden op je contracten. Je leert wat de invloed van de interne controle is op het (financiële) takenpakket van de contractmanager en hoe je een financieel dashboard ontwikkelt.

Lees deze blog

Het speelveld van de contractmanager: de contractomgeving

20 sep 2018 door Monique Liedtke - CATS CM Methode Operationeel Relatiemanagement

De omgeving waarin de contractmanager moet opereren is complex. Contractmanagers acteren in het krachtenveld van alle bij het contract betrokken partijen, met elk hun geledingen en vertegenwoordigers. Hierbij gelden zowel intern als extern gezamenlijke én tegelijkertijd tegenstrijdige belangen en doelstellingen. Het is dus belangrijk dat hij of zij zich een goed beeld vormt van de contractomgeving waarbinnen geacteerd moet worden. Hoe zorgt de contractmanager daarvoor?

Lees deze blog

Stefanie ontdekt contractmanagement: AVG

06 sep 2018 door Monique Liedtke - Beleid Contractmanagement Operationeel

In deze eerste editie van de serie ‘Stefanie ontdekt contractmanagement’ deelt zij haar ervaring met de training Privacy en Implementatie AVG (GDPR), die inmiddels is opgevolgd door AVG-verwerkersovereenkomsten monitoren voor contractmanagers.

Lees deze blog

Vier bepalende verantwoordelijkheden voor succesvol contractmanagement

18 jun 2018 door Monique Liedtke - Beleid Implementatie Strategie

In de CATS CM® aanpak voor contractmanagement wordt een aantal belangrijke verantwoordelijkheden onderkend. Het is van cruciaal belang dat deze verantwoordelijkheden eenduidig en op de juiste plek in de organisatie belegd worden. Waar moet je aan denken? Hoe zorg je ervoor dat verantwoordelijkheden voor succesvol contractmanagement aan de meest logische persoon of afdeling worden toegewezen?

Lees deze blog

Wat is het verschil tussen contractmanagement en contractbeheer?

31 mei 2018 door Monique Liedtke - Beleid Contractbeheer Operationeel

Contractmanagement en contractbeheer zijn hot. De twee termen worden nog wel eens door elkaar gebruikt, terwijl er een wezenlijk verschil is. Om ervoor te zorgen dat er geen misverstanden ontstaan en duidelijk is wie wat doet, zijn goede afspraken een must. Alleen zo kun je effectief en efficiënt samenwerken. Contractmanagement versus contractbeheer: waar zit het verschil en hoe vullen de twee elkaar aan?

Lees deze blog

Mediation: relatiebehoud door beter omgaan met verschillen

20 mei 2018 door Monique Liedtke - Leveranciersmanagement Operationeel Relatiemanagement

Waar mensen samenwerken, ontstaan conflicten. Deze conflicten ontstaan uit verschillen. Denk aan verschillende perspectieven, verschillende belangen, verschillende waarden en normen. Misschien wel juist in een ICT-context kunnen de verschillen groot zijn. Denk alleen maar eens aan het verschil tussen een opdrachtgever en een ICT-leverancier in hoe er naar ICT wordt gekeken. Voor de eerstgenoemde is ICT iets dat er nu eenmaal moet zijn, ter ondersteuning van de bedrijfsvoering. Voor de ICT-leverancier is dit corebusiness. Is het dan verwonderlijk dat de onderlinge communicatie niet altijd goed verloopt?

Lees deze blog

Contractmanagement als de spil in de contractlevenscyclus

08 mei 2018 door Monique Liedtke - Contractmanagement Leveranciersmanagement Operationeel

Net als producten een zogenaamde levenscyclus hebben, geldt dat ook voor contracten. De contractlevenscyclus kent meerdere fases en – wellicht gek genoeg – contractmanagement bestrijkt niet de gehele duur van die levenscyclus. Om het nut van contractmanagement goed te kunnen begrijpen, is het belangrijk om te weten dat het contractmanagementproces deel uitmaakt van dit grotere geheel. De betrokkenheid van contractmanagers bij alle fases in de contractlevenscyclus draagt bij aan het behalen van de contractdoelstellingen. Hoe ziet het contractlevenscyclus er nu uit?

Lees deze blog

‘Total Cost of Ownership’ of ‘Total Cost of Contract Ownership’?

25 apr 2018 door Monique Liedtke - CATS CM Methode Contractmanagement Implementatie

Regelmatig lopen projecten uit op een teleurstelling. De oorzaak ligt te vaak nog in de hoek van onvolledige business cases. Neem bijvoorbeeld autobezitters, zij weten dat de kosten van het gebruik van de auto meer zijn dan alleen de kosten van de aanschaf, toch? Brandstof, onderhoud, wegenbelasting; voor niets gaat de zon op. Datzelfde geldt voor contracten! Om het beoogde resultaat van een contract juist af te zetten tegen de kosten, moet je verder kijken dan de bedragen die in het contract gespecificeerd staan. Kijken naar de ‘Total cost of Ownership’ (TCO) is voor contracten namelijk niet voldoende. Hoe zit dat en waar moet je rekening mee houden?

Lees deze blog

Heeft ieder contract een stuurgroep nodig?

23 feb 2018 door Monique Liedtke - Beleid Contractmanagement Strategie

Je hebt er vast wel eens van gehoord, het fenomeen ‘stuurgroep’. Vooral in de wereld van projectmanagement  een bekende term. In een stuurgroep zitten de belangrijke stakeholders van een project; degenen in de organisatie die belang hebben bij een goed verloop én de bevoegdheid hebben daar beslissingen over te nemen. Is een contract nu vergelijkbaar met een project? Is aansturing van contractmanagement op deze wijze zinvol?

Lees deze blog

Vijf contractmanagementtips voor grip op de toekomst

05 feb 2018 door Monique Liedtke - CATS CM Methode Contractmanagement Implementatie

In de aanloop naar de negende Nationale Contractmanagement Conferentie is steeds duidelijker geworden hoeveel invloeden er ontstaan door alle maatschappelijke veranderingen die elkaar in rap tempo opvolgen. We hebben een vijftal tips voor je op een rij gezet. Tips om in de toekomst grip op je contracten te houden.

Lees deze blog

De contractmanager, een echte duizendpoot

07 dec 2017 door Monique Liedtke - Operationeel Relatiemanagement Vaardigheden

In steeds meer organisaties ontstaat de functie van contractmanager, omdat het belang van het proactief managen van contracten steeds meer wordt ingezien. Contractmanagement draagt in hoge mate bij aan het realiseren van de contractdoelstellingen. De ervaring leert dat slecht of ontbrekend contractmanagement een negatieve impact heeft op het bedrijfsresultaat van zo’n kleine 10%! Dat is nogal wat. Wat doet de contractmanager dan allemaal?

Lees deze blog

Leveranciersmanagement versus contractmanagement

29 aug 2017 door Monique Liedtke - CATS CM Methode Leveranciersmanagement Strategie

Contractmanagement, vendor management, supplier management, leveranciersmanagement of contract- en leveranciersmanagement. Allemaal termen die bij organisaties gebruikt worden en aanhaken bij de inkoop. Wat is nu eigenlijk het verschil en wat zijn de overeenkomsten?

Lees deze blog

Contract managen? Maak van een mug geen olifant!

09 jun 2017 door Monique Liedtke - CATS CM Methode Operationeel Strategie

Organisaties, zowel in het publieke als in het private domein, besteden steeds meer uit. Hierdoor ontstaan steeds meer contracten waarin de afspraken zijn vastgelegd. Het ene contract is voor een organisatie belangrijker dan het andere. Omvang en risico’s zijn hierbij twee leidende factoren voor de inzet van de contractmanager. Welk gevolg heeft dit voor het […]

Lees deze blog

Hoe bepaalt een contractmanager de risico’s binnen een contract?

25 apr 2017 door Monique Liedtke - CATS CM Methode Operationeel

  Contractdoelstellingen behalen, dat is waar het primair om draait voor contractmanagers. Tijdens de looptijd van een contract sluimeren vaak allerlei risico’s die een bedreiging kunnen vormen voor het behalen van die doelstellingen. Het is belangrijk snel inzicht in te krijgen en grip te houden op deze risico’s. Daarom is risicomanagement een noodzakelijk onderdeel van […]

Lees deze blog

Vijf succesfactoren voor contractmanagement implementatie

10 apr 2017 door Monique Liedtke - Implementatie Operationeel

Een goede implementatie van contractmanagement is behoorlijk complex. Je dient rekening te houden met veel dimensies, zoals promotie, procesmatig werken, beïnvloeding, belangenbehartiging, weerstand, cultuur, systemen, enzovoorts. Vaak is er te weinig aandacht voor de valkuilen bij de implementatie van contractmanagement.

Lees deze blog

Samenhangende contractmanagement aanpak: strategisch, tactisch en operationeel

05 dec 2016 door Monique Liedtke - Beleid Operationeel Strategie

Om contracten tot een optimaal eindresultaat te brengen, moet een organisatie duidelijke keuzes maken. Activiteiten stroomlijnen op strategisch, tactisch en operationeel niveau is cruciaal. Alleen dan komt een eenduidig, transparant en goed lopend contractmanagementproces tot stand. De synergie die een geïntegreerde benadering biedt, verhoogt de toegevoegde waarde van contractmanagement aanzienlijk.. Contractstrategie is bepalend De relaties […]

Lees deze blog

Opstarten van contractmanagement in 6 stappen

25 mei 2016 door Monique Liedtke - Beleid Contractmanagement

In mijn vorige blog beschreef ik het nut en de waarde van contractmanagement. Binnen organisaties duurt het soms even voor het besef landt. Dan vallen alle verschafte inzichten ineens op z’n plek: we hebben wel degelijk contractmanagement nodig. Waar beginnen we? Implementeren van contractmanagement brengt specifieke acties met zich mee. Hoe komt u van niks […]

Lees deze blog

Contractmanagement? Dat heeft onze organisatie toch niet nodig?

29 apr 2016 door Monique Liedtke - Beleid Strategie

Alhoewel de markt laat zien dat het vakgebied van contractmanagement steeds volwassener wordt, blijkt in onze dagelijkse praktijk nog regelmatig dat men binnen organisaties denkt dat contractmanagement voor hun niet nodig is. Echter, een contract sluit je niet voor niets. Voor alle contractpartijen is het van groot belang dat de afspraken uit een contract zo […]

Lees deze blog

Bel mij terug