CATS CM

Contractmanagement CATS CM Foundation

In deze basistraining krijg je inzicht in het hoe, wat, en waarom van contractmanagement. Je leert grip te krijgen op contracten en de contractrisico’s met de beproefde methode CATS CM®.   Na het volgen van de training kun je je kennis aantoonbaar maken door het CATS CM® Foundation-examen af te leggen.  

Bekijk deze training

CATS CM

Contractmanagement CATS CM Practitioner

In deze training leer je de in de CATS CM® Foundation training geleerde theorie toepassen op een van je eigen contracten. Je oefent de contractmanagementactiviteiten gebaseerd op de Contractmanagement Essentials en bouwt een beeld op van de stappen die in je eigen organisatie nodig zijn voor verdere professionalisering en implementatie binnen je eigen organisatie.  Na de training kun je het […]

Bekijk deze training

CATS CM

Contractmanagement CATS CM Expert

In deze training word je je bewust van de impact van jouw communicatie en gedrag op interne en externe stakeholders. Je leert resultaatgerichte keuzes te maken in je (communicatieve) gedrag, gebaseerd op win-win denken om de contract- en organisatiedoelstellingen te halen. Na de training leg je het CATS CM® Expert examen af door middel van  […]

Bekijk deze training

CATS CM

Leergang contractmanagement op basis van CATS CM

Vakopleiding voor contractmanagers gebaseerd op de beproefde methode CATS CM voor contractmanagement. Na het succesvol doorlopen van de leergang ontvang je het diploma ‘Leergang contractmanagement op basis van CATS CM©‘.

Bekijk deze leergang

CATS CM

Leergang contractmanagement voor de overheid

De praktijkgerichte Leergang contractmanagement voor de overheid op HBO-niveau biedt je een goede basis als contractmanager bij de overheid en leidt op voor het diploma ‘Leergang contractmanagement op basis van CATS CM voor de overheid’.

Bekijk deze leergang

CATS CM

Miniseminar contractmanagement (gratis)

Het miniseminar contractmanagement gaat over onze visie op het vakgebied, de voordelen van proactief contractmanagement, de valkuilen, de succesfactoren en de basisaspecten van onze methode CATS CM®. Er is volop gelegenheid om vragen te stellen.

Bekijk dit miniseminar

CATS CM

Introductie CATS CM contractmanagement voor servicemanagers

In deze training krijg je inzicht in de verantwoordelijkheden van contractmanagers en servicemanagers, en hoe je als servicemanager en contractmanager elkaar goed kunt aanvullen en samenwerken, met als basis de methode CATS CM voor contractmanagement.

Bekijk deze training

CATS CM

Contractbeheer op basis van CATS CM

In deze basistraining van een dag krijg je inzicht in het wat, hoe en waarom van contractbeheer. Je leert welke activiteiten gedaan moeten worden om het contractdossier goed bij te houden en informatie te kunnen verschaffen aan bij het contract betrokken personen.

Bekijk deze training

Juridisch

AVG-verwerkersovereenkomsten monitoren voor contractmanagers

In deze training staan de AVG-verwerkersovereenkomsten, de wijziging en de controle op de naleving ervan centraal. Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Een van de pijlers is de verplichte verwerkersovereenkomst, waarin de afspraken zijn geregeld omtrent de verwerking van persoonsgegevens.

Bekijk deze training

CATS CM

CATS CM Practitioner examen

Het CATS CM® Practitioner examen kun je afleggen na de training Contractmanagement CATS CM Practitioner. Er wordt getoetst of je het inzicht hebt om CATS CM® te kunnen toepassen in de praktijk. Het examen wordt los van de Practitioner training afgenomen.

Bekijk dit examen

Overig

Leveranciersmanagement

In deze training leer je alles over leveranciersmanagement: het vaststellen, inrichten en onderhouden van de (juiste) leveranciersrelaties. Je leert hoe je dit succesvol kunt doen, zodat je leveranciers actief bijdragen aan jouw organisatiedoelen.  

Bekijk deze training

Juridisch

Juridische zaken voor contractmanagers

Deze training juridische zaken geeft je de basiskennis waarmee je contracten en algemene voorwaarden kunt opstellen en beoordelen. Je leert de valkuilen en risico’s herkennen. En je leert de mogelijkheden voor geschillenbeslechting. Inclusief checklists en voorbeeldcontracten.   

Bekijk deze training

Juridisch

Verdieping juridische zaken voor contractmanagers

De focus van deze training verdieping juridische kennis contractmanagement ligt op het opdoen van kennis en vaardigheden om afspraken vast te leggen zoals je ze bedoelt en zo te bereiken wat je beoogt. Je kunt onderwerpen uit je eigen praktijk inbrengen en er is veel ruimte voor vragen en voorbeelden.

Bekijk deze training

Juridisch

Service Level Agreements in juridisch perspectief voor contractmanagers

In deze SLA training verkrijg je juridische kennis waarmee je Service Level Agreements kunt opstellen, beoordelen, managen en de complicaties en risico’s kunt herkennen. De belangrijkste onderwerpen in een SLA worden behandeld. Met checklist en voorbeeld SLA’s.

Bekijk deze training

Juridisch

Cloud computing contracten in juridisch perspectief voor contractmanagers

In deze training leer je contracten voor Cloud computing en andere internetdiensten (o.a. SaaS, IaaS, PaaS, hosting, ontwikkeling webapplicaties) op te stellen, te beoordelen en als contractmanager te managen vanuit juridisch perspectief.

Bekijk deze training

Overig

Financiele zaken voor contractmanagers

In de training financiële zaken voor contractmanagers leer je hoe je financieel grip kunt houden op je contracten en goed kunt samenwerken met je financiële afdeling. Je krijgt inzicht in de samenhang van de verschillende financiële zaken in een organisatie en leert een financieel dashboard maken.

Bekijk deze training

Overig

Proceseigenaarschap voor contractmanagement

Goed belegd en uitgevoerd proceseigenaarschap is bepalend voor het succes van het contractmanagementproces binnen een organisatie. De proceseigenaar bepaalt hoe dit proces verloopt en zal het ook monitoren en bijsturen. In deze training leer je hoe je dat kunt doen.

Bekijk deze training

Overig

Contractmanagement implementatie

In de training contractmanagement implementatie leer je hoe je het contractmanagementproces binnen je organisatie kunt implementeren. Waar moet je aan denken? Wat werkt wel en wat werkt niet in het ‘change management’ proces van de implementatie? 

Bekijk deze training

Overig

Workshop contractmanagement voor contracteigenaren en lijnmanagers

Workshop voor lijnmanagers om in korte tijd geïnformeerd te worden over de voordelen van proactief contractmanagement, hoe dit volgens CATS CM gedaan wordt en  wat je rol als contracteigenaar daarin is. Ook voor lijnmanagers die snel een overzicht willen hebben van het vakgebied.  

Bekijk deze training

Juridisch

Aanbesteden voor contractmanagers

Na de training aanbesteden kun je als volwaardig teamlid deelnemen in (Europese) aanbestedingen. Je bent bekend met de terminologie, het proces en de kaders. En je kunt de aanbestedingsrechtelijke risico’s in het contractmanagementproces beter beheersen.

Bekijk deze training

Bel mij terug

Vorm

Categorie

Rol

Incompany

Al onze trainingen zijn ook incompany mogelijk. We nemen graag contact met je op over de mogelijkheden

Bel mij terug

Bel mij terug