CATS CM® Expert-examen

Grijp deze kans en toon met dit examen aan dat je de absolute CATS CM®-Expert bent en met je soft skills het optimale rendement uit de methode CATS CM® weet te halen. Bij succes voeg je het waarde­volle CATS CM® Expert-certi­fi­caat toe aan je cv!

Download deze brochure Boek dit examen

Waarom dit examen?

 • Test je soft skills in het toepassen van CATS CM®.
 • Verrijk je cv met het CATS CM® Expert-certificaat.
8,5
Boek dit examen
 • Inleiding
 • Voor wie?
 • Algemeen
 • Benodigde voorkennis
 • Prijs
 • Data, locaties en inschrijven
 • Een plaats reserveren
 • Gerelateerde trainingen
Inleiding

Het CATS CM® Expert-examen toetst de benodigde soft skills voor de toe­pas­sing van de CATS CM®-methode. De kandidaat kan het examen afleggen na het volgen van de trai­ning­en CM Soft Skills: Evalueren, feedback geven en conflict vermijden en CM Soft Skills: Onderhandelen en overtuigen. Het volgen van de training CM Soft Skills: persoon­lijke effectiviteit is geen vereiste, maar kan kandidaten extra onder­steuning bieden. Het afleggen van het Expert-examen is alleen mogelijk wanneer de kandidaat ook het CATS CM® Practitioner-examen met succes heeft afgelegd.

Voor wie?

Het examen is voor iedereen die wil testen of hij/zij de vaar­dig­heden heeft om CATS CM® te kunnen toepassen in de praktijk. Je kunt deelnemen nadat je het CATS CM® Practitioner-examen succesvol hebt afgelegd en de trai­ning­en CM Soft Skills: Evalueren, feedback geven en conflict vermijden en CM Soft Skills: Onderhandelen en overtuigen hebt gevolgd.

Algemeen

Duur
Het schriftelijk examen wordt op eigen ge­leg­en­heid gemaakt. De examenop­drach­ten worden viermaal per jaar versterkt. Uiterlijk vier weken na ver­strek­ken van de examenopdracht dient het examen­port­folio te zijn inge­leverd via secretariaat@cmpartners.nl.

Werkvormen
Het examen bestaat uit een examen­port­folio wat op eigen ge­leg­en­heid wordt ingevuld. De kandidaat ontvangt binnen drie weken na de uiterste inleverdatum de uitslag van het examen. Om te slagen moeten alle deelop­drach­ten met een voldoende zijn afgerond en in totaal 70 van de 100 punten worden behaald.

Examenstof
Het boek “CATS CM® versie 4: Van werken aan contrac­ten naar contrac­ten die werken” en de in de CM Soft Skills: Evalueren, feedback geven en conflict vermijden en CM Soft Skills: Onderhandelen en overtuigen behan­delde sheets en opdrachten.

Herkansing
Examen on­ver­hoopt niet gehaald? CM Partners biedt onder voor­waar­den één her­kan­sing aan.

Benodigde voorkennis

Het afleggen van het Expert-examen is alleen mogelijk wanneer de kandidaat de trai­ning­en CM Soft Skills: Evalueren, feedback geven en conflict vermijden en CM Soft Skills: Onderhandelen en overtuigen heeft gevolgd en het CATS CM® Practitioner-examen succesvol heeft afgelegd. Het examen­port­folio wordt alleen verstrekt wanneer aan deze eisen is voldaan.

Prijs

De prijs van het examen bedraagt € 425, exclusief 21% btw. Deze prijs is geldig tot en met 31 augustus 2025.

Data, locaties en inschrijven
Een plaats reserveren

We geven je graag een optie op het examen. Schrijf je in via ‘Boek dit examen’ en vermeld in het opmer­kingen­veld dat het een optionele (voor­lopige) inschrij­ving betreft. Deze optie blijft maximaal 21 dagen geldig, maar tot uiterlijk 14 dagen voor de datum van het examen. Definitief maken doe je door een e-mail te sturen aan secretariaat@cmpartners.nl. Wil je een optie op een examen binnen 14 dagen voor de start­datum, neem dan contact op met het secre­ta­riaat.

Gerelateerde trainingen
"Valideer je kennis en vaardigheden en open de deur naar nieuwe kansen en professionele groei."
Linda Tonkers
CM Partners

Download brochure

 • We zijn benieuwd naar je bevindingen. Om je te helpen bij je opleidingskeuze, nemen we eerdaags nog even contact met je op.

Bel mij terug