Contractmanagement CATS CM® Practitioner

Met de CATS CM® Foundation-kennis op zak ga je aan de slag met het toepassen ervan op je eigen contract. In drie dagen maak je je, met behulp van meer dan 50 templates uit het contract­managers­hand­boek, het werken met de methode eigen. Iedere deelnemer gaat naar huis met een eigen actieplan en beschikt na deelname aan de training over de kennis om met ver­trouwen het CATS CM® Practitioner-examen af te leggen

Download deze brochure Boek deze training

Waarom deze training?

 • Pas de theorie van CATS CM® direct toe op je eigen contracten onder leiding van onze zeer ervaren trainers.
 • Krijg op praktische wijze meer grip op je contracten met behulp van het CATS CM® contractmanagershandboek.
 • Ga na de training direct aan de slag met jouw selectie uit de meer dan 50 aangereikte contractmanagementtemplates.
 • Geef de betrokkenheid van de contractmanager in de contractcreatiefase nog verder vorm.
 • Ga naar huis met een actieplan voor zowel jezelf als je organisatie.
8,1
Boek deze training
 • Inleiding
 • Wat leert de deelnemer?
 • Voor wie?
 • Algemeen
 • Programma
 • Prijs
 • Data, locaties en inschrijven
 • Een plaats reserveren
 • Gerelateerde trainingen
Inleiding

Tijdens deze drie­daagse praktijk­gerichte training past de deelnemer de CATS CM® Foundation-kennis toe op een eigen contract. Door middel van de CM Essentials, de aandachts­gebieden van contract­manage­ment, en de proces­stap­pen van CATS CM®, oefent de deelnemer actief met ver­schil­lende contract­manage­ment­activi­teiten. Naast het hands-on toepassen van de geleerde concepten, oefent de deelnemer in deze training ook op casus­si­tua­ties die voor­be­rei­den op het CATS CM® Practitioner- examen. Daarnaast biedt deze training ook een helder inzicht in de benodigde stappen voor verdere profes­siona­lise­ring en imple­men­tatie binnen de eigen orga­ni­satie.

Iedere deelnemer gaat naar huis met een eigen actieplan en het volgen van de training geeft toegang tot het optionele CATS CM® Practitioner-examen.

Wat leert de deelnemer?
 • het reali­seren van de contract­doel­stel­lingen door de CATS CM®-methode op een eigen contract toe te passen in alle fasen van het contract­manage­ment­proces;
 • het ver­sterken van de grip op contrac­ten met behulp van het CATS CM®-contract­managers­hand­boek, met daarin een uit­ge­breide ver­zame­ling (meer dan 50) templates;
 • het vorm­ge­ven van contract­manage­ment in het proces vóór contract­onder­teke­ning, de contract­creatie, om zo de betrok­ken­heid van contract­manage­ment te waar­borgen en te onder­steunen in het opstellen van beheers­bare contrac­ten;
 • het beschrij­ven van de toege­voegde waarde van CATS CM® voor de eigen praktijk, waardoor de voordelen van het toepassen van deze methode duidelijk worden voor alle betrok­kenen.
 • het vertalen van de methode CATS CM® naar een actieplan, waarmee na afloop van de training als individu, afdeling en orga­ni­satie stappen kunnen worden gezet naar (verdere) ver­be­te­ring van contract­manage­ment.
Voor wie?

Deze training is speciaal ont­wikkeld voor contract­managers bij op­dracht­gevers en leveran­ciers die de in de CATS CM® Foundation-training opgedane kennis willen leren toepassen en op zoek zijn naar een duide­lijke visie en aanpak om de grip op hun contrac­ten te vergroten.

Algemeen

Duur
De training duurt drie dagen, van 9.30 tot 17.00 uur. Deze zijn meestal met een week tussen de trainings­dagen.

Materiaal
Elke deelnemer krijgt exclu­sieve toegang tot ons deel­nemers­portaal, waarin een pdf van de gepresen­teerde sheets, de op­drach­ten en andere op­lei­dings- en trainings­materia­len zijn opgenomen. Iedere deelnemer krijgt via dit portaal ook toegang tot het contract­managers­hand­boek met daarin meer dan 50 aan Excel templates om de toe­pas­sing van CATS CM® vorm te geven.

Werkvormen
Tijdens deze training ga je de toe­pas­sing van CATS CM® oefenen aan de hand van een van je eigen contrac­ten. Deze training combi­neert voort­du­rend metho­dische uitleg met prak­tische toe­pas­singen. Je ontvangt huiswerk tussen de trainings­dagen door, gericht op het onder­zoeken van situaties in je eigen werk­omge­ving. De geschatte studie­belas­ting hiervan is twee tot vier uur per keer.

Examen
Na het volgen van deze training, het bestu­deren van het boek “CATS CM® versie 4: Van werken aan contrac­ten naar contrac­ten die werken” en het contract­managers­hand­boek, beschikt de deelnemer over de nodige kennis en vaar­dig­heden om met ver­trouwen het online CATS CM® Practitioner-examen af te leggen. Bij succes­volle afronding van dit optionele examen wordt de deelnemer beloond met het waarde­volle CATS CM® Practitioner-certi­fi­caat. Het examen is niet inbegre­pen in de training en moet apart geboekt worden. Het afleggen van het Practitioner-examen is alleen mogelijk wanneer de deelnemer, een CATS CM® Practitioner-training heeft gevolgd en het CATS CM® Foundation-examen met succes heeft afgelegd.

Studiebelasting
Voor deze training bestaat de studie­belas­ting uit­slui­tend uit de trainings­dagen zelf en huiswerk van steeds ongeveer twee tot vier uur tussen de trainings­dagen.

Vooropleiding
Voor het deelnemen aan deze training is het volgen van een CATS CM® Foundation-training een vereiste. Deze training is gebaseerd op CATS CM® versie 4, zoals uit­ge­ge­ven in februari 2020. Indien de deelnemer een CATS CM® Foundation-training heeft gevolgd op basis van een oudere versie van de methode, dan vragen we de deelnemer het boek “CATS CM® versie 4: Van werken aan contrac­ten naar contrac­ten die werken” te bestellen en te bestu­deren. Dit kan door zelf­stu­die of door gebruik te maken van onze gratis CATS CM® Refresh-training waarin we de deelnemer bijpraten en zorgen voor een optimale voor­berei­ding op een ver­volg­trai­ning. Het secre­ta­riaat van CM Partners in­for­meert deel­nemers die een training hebben gevolgd op basis van een vorige versie en zich nu in­schrij­ven voor deze training over de CATS CM® Refresh-training.

Programma
 • Herhaling theorie CATS CM®
 • Contractmanagershandboek
 • Verdieping Initiate-stap en contract­doel­stel­lingen
 • Contractmanage­ment starten op een lopend contract
 • Contractmanage­mentplan, contract­imple­men­tatie­plan en sce­na­rio’s
 • De PDCA-cyclus en de eigen werk­plan­ning
 • Verdieping CM Essentials
  • Stakeholders
  • Contractrelaties
  • Risico’s
  • Verplichtingen
  • Financiën
  • Contractbesturing
  • Tevredenheid
 • Wijzigen, ver­bete­ren en verlengen
 • Verdieping Conclude-stap en con­tract­af­bouw­plan
 • CATS CM® en de contract­creatie
 • Implementatie contract­manage­ment met behulp van eigen actieplan
Prijs

De kosten voor een open-roos­ter-trai­ning bedragen € 2.695, exclusief 21% BTW, per deelnemer. Deze prijs is geldig tot en met 31 augustus 2025. Neem voor de prijzen van in­com­pany-trai­nin­gen contact op met secretariaat@cmpartners.nl. Dit bedrag is inclusief de kosten van trainings­materia­len.

Data, locaties en inschrijven

Klik op onderstaande knop voor de data van de trainingen, onze trainingslocaties en om je in te schrijven.

Boek deze training

Een plaats reserveren

We geven je graag een optie op een training. Schrijf je in via ‘Boek deze training’ en vermeld in het opmerkingenveld dat het een optionele (voorlopige) inschrijving betreft. Deze optie blijft maximaal 21 dagen geldig, maar tot uiterlijk 14 dagen voor de startdatum van de training. Definitief maken doe je door een e-mail te sturen aan secre­ta­riaat@cmpartners.nl. Wil je een optie op een training binnen 14 dagen voor de startdatum, neem dan contact op met het secretariaat.

Gerelateerde trainingen
"Ik heb zoveel handvatten gekregen, die mij enorm helpen de contracten te beheersen. Ik pluk er gelijk de vruchten van."
Brigitte Voskuijl
Contractmanager

Download brochure

 • We zijn benieuwd naar je bevindingen. Om je te helpen bij je opleidingskeuze, nemen we eerdaags nog even contact met je op.

Bel mij terug