CM Soft Skills: Persoonlijke effectiviteit

Contractprofes­sionals hebben speci­fieke vaar­dig­heden nodig. Leer in deze training van één dag alles over de basis van persoon­lijke ef­fec­ti­vi­teit. Hoe werk je proactief en planmatig, hoe treedt je krachtig op en wat zijn jouw sterke punten en valkuilen hierbij?

Download deze brochure Boek deze training

Waarom deze training?

 • Leer wat er nodig is om planmatig en proactief contractmanagement uit te voeren.
 • Krijg inzicht in wat er nodig is om als contractprofessional invloed uit te oefenen op situaties en meningen.
 • Word je bewust van jouw perspectief én andere perspectieven en hoe dat perspectief je handelingsalternatieven bepaalt.
8,5
Boek deze training
 • Inleiding
 • Wat leert de deelnemer?
 • Voor wie?
 • Algemeen
 • Programma
 • Prijs
 • Data, locatie en inschrijvingen
 • Een plaats reserveren
 • Gerelateerde trainingen
Inleiding

Contractprofessionals spelen met hun specifieke vaardigheden en kennis een cruciale rol in organisaties. Het vermogen om effectief en efficiënt te werken is daarbij essentieel. Deze ééndaagse training is speciaal ontworpen om contractprofessionals, met en zonder CATS CM®-kennis, te voorzien van de fundamenten van persoonlijke effectiviteit, waarmee zij prestaties naar een hoger niveau kunnen tillen. De deelnemers leren in deze training alles over de basisprincipes van persoonlijke effectiviteit die een rol spelen bij het managen van en samenwerken in contracten.

De training gaat in op belangrijke onderwerpen, zoals proactief en planmatig werken, zodat de deelnemers leren hoe taken en verantwoordelijkheden effectief gemanaged en geprioriteerd kunnen worden. Daarnaast is er aandacht voor het hoe en waarom van krachtig optreden. Maar dat is nog niet alles. De deelnemers identificeren tijdens de training de eigen sterke punten en valkuilen. Met dit inzicht in persoonlijke kwaliteiten en mogelijke zwakke plekken, kunnen de deelnemers beter inspelen op uitdagingen en unieke talenten optimaal benutten. Een dag vol inzichten, groei en professionele ontwikkeling.

Wat leert de deelnemer?
 • de werking van de PDCA-cyclus en de ver­hou­ding tussen pro­ces­ma­tig werken en persoon­lijke vaar­dig­heden;
 • de bijdrage van doel­ge­richt werken aan contrac­ten aan het reali­seren van de contract­doel­stel­lingen;
 • priori­teiten stellen en planmatig werken;
 • hoe je contrac­tinter­acties met com­muni­catie kunt beïn­vloe­den.
Voor wie?

Deze training is speciaal ont­wikkeld voor contract­profes­sionals (contract­managers, service­mana­gers en pro­ject­mana­gers), zowel bij op­dracht­gevers als bij leveran­ciers, die streven naar een duide­lijke en gestruc­tu­reerde visie op de vaar­dig­heden voor effectief contract­manage­ment. Voor deze training is geen speci­fieke voor­ken­nis van CATS CM® vereist.

Algemeen

Duur
De training duurt één dag, van 9.30 tot 17.00 uur.

Materiaal
Elke deelnemer krijgt exclu­sieve toegang tot ons deel­nemers­portaal, waarin pdf’s van gepresen­teerde sheets, op­drach­ten en andere trainings­materia­len zijn opgenomen.

Werkvormen
Tijdens de training wordt theorie afgewis­seld met praktijk­voor­beelden, op­drach­ten en reflectie op de eigen situatie van de deelnemer. Op deze manier wordt niet alleen de kennis­over­dracht ver­gemak­kelijkt, maar wordt de deelnemer ook actief betrokken bij het leer­proces en aan­gemoedigd om de geleerde concepten toe te passen op de eigen werk­omge­ving. Dit zorgt voor een inter­actieve en boeiende leer­erva­ring die de deelnemer in staat stelt om de verworven kennis direct in de praktijk te brengen.

Studiebelasting
Voor deze training bestaat de studie­belas­ting uit­slui­tend uit de tra­ining­sdag(en) zelf. De deelnemer hoeft zich niet voor te bereiden.

Vooropleiding
Deze training vereist geen speci­fieke voor­op­lei­ding. Iedereen is welkom om deel te nemen, ongeacht achter­grond of ervaring.

Programma
 • Werken met de PDCA-cyclus
 • Resultaatgericht werken; denken in kansen, pro­activi­teit, time manage­ment
 • Krachtig optreden; invloed, krediet opbouwen en as­ser­ti­vi­teit
 • Evalueren met inhoud; evalua­tie­gesprek­ken voeren en feedback geven
Prijs

De kosten voor een open-roos­ter-trai­ning bedragen € 795, exclusief 21% BTW, per deelnemer. Deze prijs is geldig tot en met 31 augustus 2025. Neem voor de prijzen van in­com­pany-trai­nin­gen contact op met secretariaat@cmpartners.nl. Dit bedrag is inclusief de kosten van trainings­materia­len.

Data, locatie en inschrijvingen

Klik op onderstaande knop voor de data van de trainingen, onze trainingslocaties en om je in te schrijven.

Boek deze training

Een plaats reserveren

We geven je graag een optie op een training. Schrijf je in via ‘Boek deze training’ en vermeld in het opmer­kingen­veld dat het een optionele (voor­lopige) inschrij­ving betreft. Deze optie blijft maximaal 21 dagen geldig, maar tot uiterlijk 14 dagen voor de start­datum van de training. Definitief maken doe je door een e-mail te sturen aan secretariaat@cmpartners.nl. Wil je een optie op een training binnen 14 dagen voor de start­datum, neem dan contact op met het secre­ta­riaat.

Gerelateerde trainingen
"Docent was goed voorbereid, door haar open houding wist zij de groep enthousiast te houden en uit te dagen, geen lappen tekst via Powerpoint, maar een praktijk gerichte manier van les geven met aansluitende oefeningen voor de cursisten."
Fouad Qoubaa

Download brochure

 • We zijn benieuwd naar je bevindingen. Om je te helpen bij je opleidingskeuze, nemen we eerdaags nog even contact met je op.

Bel mij terug