Marie-Thérèse (Kentalis): “Online is de inhoudelijke kwaliteit van hetzelfde niveau.”

21 mei 2020 door Kelly Turenhout

We hadden al de ambitie om onze trainingen en examens online te gaan geven. Overtuigd van de goede leerervaring die het zou brengen, hebben we met veel energie deze stap versneld nu omstandigheden erom vroegen. Online trainingen worden opgevolgd door een fysieke terugkomdag, omdat elkaar ontmoeten als vakgenoten natuurlijk van groot belang blijft. Vakgenoot Marie-Thérèse Schellekens deed online de CATS CM® Versie 4 Updatetraining en deelde haar ervaring met ons in een interview.

Lees deze blog

Online examen doen succesvol gebleken

13 mei 2020 door Marc de Meij

Maar liefst 23 mensen deden het eerste online examen, nadat we onlangs bij CM Partners van alle CATS CM® trainingen online varianten hadden gemaakt. Eerder volgden de deelnemers de tweedaagse training Contractmanagement CATS CM Foundation, de een al online, de ander nog klassikaal. 23 deelnemers kozen ervoor zich ook te certificeren. Goed voorbereid als de deelnemers waren, haalden zij allemaal online hun diploma. Voor mij was dat reden genoeg om deze nieuwe lichting CATS CM kenners op feestelijke wijze hun diploma te brengen.

Lees deze blog

Het contractmanagementbeleid en de proceseigenaar contractmanagement

28 april 2020 door Linda Tonkes

In mijn eerdere blogs deed ik de methode CATS CM® in een notendop uit de doeken. Succesvol contractmanagement op basis van CATS CM ® is niet mogelijk zonder beleidskeuzes en draagvlak daarvoor binnen een organisatie. Om dit belang te onderstrepen sluit in deze blogreeks dan ook af met een blog over het contractmanagementbeleid en de proceseigenaar contractmanagement.  

Lees deze blog

Methode CATS CM® – Pijler 4 (II): De contractmanagementscenario’s

door Linda Tonkes

In mijn vorige blog schreef ik over het contractmanagementproces volgens CATS CM®. Dit proces is onderverdeeld in zes stappen, en maakt onderdeel uit van de vierde pijler van de methode. Maar niet ieder contract heeft evenveel contractmanagementaandacht nodig binnen deze zes stappen. De vierde pijler voorziet ook daarin door middel van de contractmanagementscenario’s. Deze maken het mogelijk om contractmanagementprocessen op maat te hebben, zonder de regie over het proces te verliezen of de geaggregeerde informatievoorziening te moeten missen.

Lees deze blog

Methode CATS CM® – Pijler 4 (I): Het contractmanagementproces verdeeld in zes stappen

23 april 2020 door Linda Tonkes

In deze twaalfde blog uit serie ‘CATS CM® in een notendop’ ga ik in op een onderdeel van de vierde pijler van de methode CATS CM®. De vierde pijler bestaat uit het contractmanagementproces
onderverdeeld in zes stappen en het inrichten van die stappen door middel van contractmanagementscenario’s. In deze blog leg ik de zes stappen van het contractmanagementproces nader uit.

Lees deze blog

Methode CATS CM® – Pijler 3: de Contractmanagement Essentials

19 april 2020 door Linda Tonkes

In mijn vorige twee blogs schreef ik over de eerste en tweede pijler van de methode CATS CM ®. Deze gaan over het onderscheid tussen “De Overeengekomen Prestatie” enerzijds en “Alle Overige Contractafspraken” anderzijds (pijler 1) en de rollen die ontstaan rondom een contract (pijler 2). Hierbij is op hoofdlijnen een taakverdeling gemaakt en is duidelijk wie er allemaal bij een contract betrokken zijn. De derde pijler van de methode geeft een overzicht van de aandachtsgebieden van het contractmanagement. Een nadere onderverdeling van de taken dus, in de vorm Contractmanagement Essentials (CM Essentials).

Lees deze blog

Methode CATS CM® – Pijler 2: de rollen rondom een contract

17 april 2020 door Linda Tonkes

De methode CATS CM® is gefundeerd op waarvan ik de eerste in mijn vorige blog beschreef.   het onderscheid tussen ‘De Overeengekomen Prestatie’ (DOP) enerzijds en ‘Alle Overige Contractafspraken’ (AOC) anderzijds. Dit onderscheid is de basis voor de scheidslijn tussen de rol van contractmanager en de rol van realisatie- en verificatiemanager. Maar er zijn meer rollen betrokken bij het uitvoeren van het contract. De tweede pijler van de methode benoemt en definieert die rollen.

Lees deze blog

Methode CATS CM® – Pijler 1: De Overeengekomen Prestatie versus Alle Overige Contractafspraken 

14 april 2020 door Linda Tonkes

De methode CATS CM® is gebaseerd op 4 pijlers, waarover ik eerder in vogelvlucht schreef bij de introductie van CATS CM. De eerste pijler brengt een onderscheid aan tussen ‘De Overeengekomen Prestatie’ en ‘Alle Overige Contractafspraken’. We maken dit onderscheid om zo het contract te verdelen in twee gebieden, die ieder hun eigen aandacht vereisen. 

Lees deze blog

De methode CATS CM®

8 april 2020 door Linda Tonkes

Met de kennis uit mijn eerdere blogs wordt het in deze blog tijd de methode CATS CM® te introduceren. Contractmanagement is kortweg gezegd het realiseren van contractdoelstellingen. Om tot die vooraf gestelde resultaten te komen, pas je CATS CM® toe. De contractmanagementmethode is vormgegeven aan de hand van vier pijlers. In dit deel van de blogreeks een beknopte uiteenzetting van deze fundamenten.

Lees deze blog

De CATS-contractlevenscyclus

6 april 2020 door Linda Tonkes

Een contract is het resultaat van een min of meer parallel verlopend inkoopproces bij de opdrachtgever en verkoopproces bij de leverancier. Dat proces kan worden opgedeeld in een aantal fasen. Dat geldt ook voor het proces waarin opdrachtgever en leverancier samen uitvoering geven aan het contract. De CATS-contractlevenscyclus bestaat uit alle fasen tijdens het ontstaan en het uitvoeren van een contract. In deze blog ga ik in op deze fasen, om te laten zien waarom dit contractlevenscyclus zo’n goede leidraad is voor het opzetten van het contractmanagementproces en het verankeren van contractmanagement in andere, aanpalende processen. 

Lees deze blog

Bel mij terug