Contractmanagement CATS CM® Foundation

Ontdek de kracht van contract­manage­ment op basis van CATS CM® in deze basis­training. Krijg in twee dagen inzicht in het hoe, wat en waarom van contract­manage­ment en leer grip te krijgen op contrac­ten en hun risico’s met de bewezen methode CATS CM®. Na deelname aan de training heeft de deelnemer de kennis om met ver­trouwen als kers op de taart het optionele CATS CM® Foundation-examen af te leggen.

Download deze brochure Boek deze training

Waarom deze training?

 • Verwerf waardevolle kennis van de contractmanagementmethode CATS CM®.
 • Ontdek wat contractmanagement succesvol maakt en leer welke keuzes en stappen nodig zijn om professioneel contractmanagement te implementeren en uit te voeren.
 • Verkrijg kennis van en inzicht in de rol van contractmanager.
 • Begrijp de rol van de contractmanager in relatie tot andere functies, zoals verkoop, accountmanagement, leveranciersmanagement, inkoop, projectmanagement en servicemanagement.
 • Werk effectiever en efficiënter door middel van praktische middelen en technieken.
 • Voeg waarde toe aan je afdeling en organisatie door de opgedane kennis en vaardigheden toe te passen in de praktijk.
8,7
Boek deze training
 • Inleiding
 • Wat leert de deelnemer?
 • Voor wie?
 • Algemeen
 • Programma
 • Prijs
 • Data, locaties en inschrijven
 • Een plaats reserveren
 • Gerelateerde trainingen
Inleiding

Stap in de wereld van contract­manage­ment en ontdek de kracht ervan in deze dyna­mische basis­training! In deze twee­daagse training ontdekt de deelnemer niet alleen de essentie van contract­manage­ment, maar dompelt zich ook onder in de bewezen CATS CM®-methode. De deelnemer krijgt grip op contrac­ten en hun risico’s en ontdekt hoe ze effectief kunnen worden gemanaged met een­voudige middelen en proce­dures. Deze training vormt een stevige basis voor succesvol contract­manage­ment. De deelnemer is in staat om direct na de training met ver­trouwen aan de slag te gaan met de opgedane kennis en inzichten, om zo contract­manage­ment effectief en efficiënt uit te voeren binnen de eigen orga­ni­satie.

Wat leert de deelnemer?
 • de theorie van de contract­manage­ment­methode CATS CM® met daarin onder andere aandacht voor:
  • de verdeling van de verant­woor­delijk­heden over de bij een contract betrokken rollen;
  • de aandachts­gebieden van contract­manage­ment, de CM Essentials;
  • de stappen in het contract­manage­ment­proces;
  • de werking van contract­manage­ment­scena­rio’s, waarmee de contractmanage­ment­aanpak voor contrac­ten aan het type contract kan worden aangepast;
 • de relatie van contract­manage­ment met aan­grenzende vak­gebie­den;
 • de factoren die een rol spelen bij het succes van contract­manage­ment;
 • de rol van contract­manage­ment in de fasen vóór contract­onder­teke­ning en de samen­wer­king met de inkoop- of verkoop­afde­ling;
 • hoe een contract­manager met effectief contract­manage­ment waarde toevoegt aan iedere orga­ni­satie;
 • de basis­princi­pes voor de imple­men­tatie en positio­nering van contract­manage­ment binnen een orga­ni­satie.
Voor wie?

Deze training is speciaal ont­wikkeld voor contract­managers en hun leiding­gevenden, zowel bij op­dracht­gevers als bij leveran­ciers, die streven naar een duide­lijke visie op en een gestruc­tu­reerde aanpak van contract­manage­ment. Daarnaast is de training geschikt voor andere contract profes­sionals die interesse hebben in dit vakgebied en voor proces­eige­naren die inzicht willen krijgen in de do’s-and-don’ts bij het imple­men­teren van contract­manage­ment.

Algemeen

Duur
De training duurt twee dagen, van 9.30 tot 17.00 uur. Deze zijn meestal aan­sluitend.

Materiaal
Elke deelnemer ontvangt een exemplaar van het boek “CATS CM® versie 4: Van werken aan contrac­ten naar contrac­ten die werken” en krijgt exclu­sieve toegang tot ons deel­nemers­portaal, waarin pdf’s van gepresen­teerde sheets, op­drach­ten en andere op­lei­dings- en trainings­materia­len zijn opgenomen.

Examen
Na het bestu­deren van het boek “CATS CM® versie 4: Van werken aan contrac­ten naar contrac­ten die werken” en deelname aan de training heeft de deelnemer de kennis om met ver­trouwen, als kers op de taart, het online CATS CM® Foundation-examen te doen. Bij succes­volle afronding van dit optionele examen krijgt de deelnemer het waarde­volle CATS CM® Foundation-certi­fi­caat. Het examen kan op elk gewenst moment worden afgelegd.

Het examen is niet inbegre­pen in de training en moet apart worden geboekt.

Werkvormen
Deze training is primair gericht op het over­brengen van de theorie van de CATS CM®-methode. Daarbij geven onze zeer ervaren trainers ruimte voor praktijk­voor­beelden, op­drach­ten en reflectie op de eigen situatie van de deelnemer. Op deze manier wordt niet alleen de kennis­over­dracht ver­gemak­kelijkt, maar worden de deel­nemers ook actief betrokken bij het leer­proces en worden ze aan­gemoedigd om de geleerde concepten toe te passen op hun eigen werk­omge­ving. Dit zorgt voor een inter­actieve en boeiende leer­erva­ring die de deel­nemers in staat stelt om de verworven kennis direct in de praktijk te brengen.

Studiebelasting
Voor deze training bestaat de studie­belas­ting uit­slui­tend uit de tra­ining­sdag(en) zelf. De deelnemer hoeft zich niet voor te bereiden. Er is geen sprake van huiswerk tussen de trainings­dagen.

Vooropleiding
Deze training vereist geen speci­fieke voor­op­lei­ding. Iedereen is welkom om deel te nemen, ongeacht achter­grond of ervaring.

Programma

Programma

 • De belang­rijkste defini­ties
 • Contractdoel­stel­lingen
 • Toenemend belang contract­manage­ment
 • Contractmanage­ment in een breder pers­pec­tief
 • De methode CATS CM®
  • Pijler 1: De Overeengekomen Prestatie en Alle Overige Contractafspraken
  • Pijler 2: De rollen
  • Pijler 3: De Contractmanage­ment (CM) Essentials
  • Pijler 4: Het contract­manage­ment­proces en het bepalen van contract­manage­ment­scena­rio’s
 • Verdieping CM Essentials
  • Combineren van de CM Essentials met stappen in het proces
  • Verdieping CM Essentials
   • Het contract­risico­profiel
   • Het verplich­tingen­assess­ment
Prijs

De kosten voor een open-roos­ter-trai­ning bedragen € 1.595, exclusief 21% BTW, per deelnemer. Deze prijs is geldig tot en met 31 augustus 2025. Neem voor de prijzen van in­com­pany-trai­nin­gen contact op met secretariaat@cmpartners.nl. Dit bedrag is inclusief de kosten van trainings­materia­len. Houd er rekening mee dat de kosten voor het optionele CATS CM® Foundation-examen niet zijn inbegre­pen. Voor meer infor­matie over het examen verwijzen we je graag naar de des­betref­fende informatiepagina.

Data, locaties en inschrijven

Klik op onderstaande knop voor de data van de trainingen, onze trainingslocaties en om je in te schrijven.

Boek deze training

Een plaats reserveren

We geven je graag een optie op een training. Schrijf je in via ‘Boek deze training’ en vermeld in het opmerkingenveld dat het een optionele (voorlopige) inschrijving betreft. Deze optie blijft maximaal 21 dagen geldig, maar tot uiterlijk 14 dagen voor de startdatum van de training. Definitief maken doe je door een e-mail te sturen aan secre­ta­riaat@cmpartners.nl. Wil je een optie op een training binnen 14 dagen voor de startdatum, neem dan contact op met het secretariaat.

Gerelateerde trainingen
"Praktische handvaten om contractmanagement onmisbaar te maken in organisaties! Het brengt je structuur in je werk, duidelijkheid in rolverdeling, en blijvende scherpte en aandacht voor contracten."
Anoniem

Download brochure

 • We zijn benieuwd naar je bevindingen. Om je te helpen bij je opleidingskeuze, nemen we eerdaags nog even contact met je op.

Bel mij terug