Vijf contractmanagementtips voor grip op de toekomst

Door Monique Liedtke

 

In de aanloop naar de negende Nationale Contractmanagement Conferentie is steeds duidelijker geworden hoeveel invloeden er ontstaan door alle maatschappelijke veranderingen die elkaar in rap tempo opvolgen. De sociale, economische en technologische trends hebben ook gevolgen voor de manier waarop contracten worden gesloten. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar de opkomst van agile werken, partnerships, clouddiensten en startups; wat betekenen dergelijke ontwikkelingen nu voor het contractmanagement van de toekomst?

Op de Nationale Contractmanagement Conferentie van 6 februari aanstaande zullen we daar samen met alle deelnemers meer over ontdekken. Een aantal zaken zijn eigenlijk al overduidelijk. Daarom hebben we bij CM Partners vast een vijftal tips voor je op een rij gezet. Tips om in de toekomst grip op je contracten te houden.

  1. Gebruik een gestructureerde aanpak voor je contractmanagement. Nu en in de toekomst. Dat geeft houvast en grip, en zo blijf je ‘in control’. Een methode als CATS CM biedt je handvatten voor het inrichten en uitvoeren van contractmanagement. Niet ieder contract heeft evenveel contractmanagement nodig. Ook daarbij helpt CATS CM met de ‘contractmanagement differentiatiematrix’. Uniformiteit is nog zo’n voordeel: als iedereen in de organisatie het gebruikt, spreekt iedereen dezelfde contractmanagement taal. Dat maakt het een stuk makkelijker om erover te praten, een gezamenlijke bedrijfseigen aanpak te ontwikkelen en elkaars werk over te nemen.
  2. Houd je vakkennis en vaardigheden op peil door het lezen van artikelen, het volgen van (online) seminars en trainingen of cursussen. Om grip te houden is het van belang om te volgen wat er gebeurt op je vakgebied. Voor je het weet ben je ingehaald door een nieuwe werkelijkheid en raak je het overzicht kwijt. Contractmanagement begint als vakgebied steeds meer volwassen te worden. Er zijn steeds meer mogelijkheden om je verder te verdiepen en bekwamen in het vak.
  3. Wees wendbaar. Alles gaat sneller en dat heeft gevolgen voor hoe we dingen doen. Vasthouden aan oude gewoontes zal steeds minder werken. Sta open voor andere manieren om dingen te doen. De insteek ‘we hebben het altijd zo gedaan en zo gaat het toch goed’ gaat niet meer op.
  4. Maak gebruik van nieuwe technologieën. Er ontstaan steeds meer technologische mogelijkheden om jou als contractmanager te ondersteunen. Big data analyse en artificial intelligence zijn daar voorbeelden van. Deze technologieën helpen je bijvoorbeeld bij het doorspitten van je contracten op bepaalde clausules. Zaken die je vroeger met de hand moest doen. Maak hier gebruik van, het zorgt ervoor dat je je als contractmanager kunt richten op de dingen die alleen jij kunt doen: een goede relatie met de andere contractpartij onderhouden.
  5. Kies, waar mogelijk en relevant, eens voor een (h)echte samenwerking met je leverancier of klant, waarbij je een gezamenlijke doelstelling nastreeft. Van oudsher zijn we geneigd om te verwachten dat de andere partij alleen zijn eigen doelen nastreeft, we vertrouwen elkaar niet echt in dit opzicht. Maar wat als we dat beeld nu eens loslaten? Wellicht gaat er een (onontdekte) wereld voor ons open en blijkt dat we in echte samenwerking veel meer met elkaar kunnen bereiken. Deze zienswijze wint steeds meer terrein en biedt een veel hechtere en prettigere samenwerking, waarbij doelen voor beide partijen beter gerealiseerd worden.

Op 6 februari gaan we tijdens NCMC18 een aantal van deze terreinen verder verkennen. Bij CM Partners kijken we ernaar uit!

Over CM Partners

CM Partners levert een volledig aanbod van diensten waarmee organisaties de inrichting, professionalisering en uitvoering van contractmanagement kunnen aanpakken. Een belangrijk uitgangspunt vormt daarbij de door CM Partners ontwikkelde methode voor contractmanagement: CATS CM®. Daarnaast is CM Partners initiatiefnemer van een aantal concepten die bijdragen aan de ontwikkeling van het vakgebied contractmanagement, zoals de Jan van Beckum Scriptieprijs en de Nationale Contractmanagement Conferentie.

Bron: cmconferentie.nl

Bel mij terug