Onderzoek: Werkprofiel van de contractmanager 2017

Door Kelly Turenhout

Maar liefst 66% van de ondervraagde contractmanagers die deelnamen aan het onderzoek ‘Werkprofiel van een contractmanager 2017’ heeft binnen hun organisatie te maken met een totaal inkoop- en verkoopcontractvolume groter dan 20 miljoen euro, oplopend tot meer dan een miljard euro. Contracten managen wordt steeds belangrijker met de toenemende mate waarin organisaties aspecten van hun bedrijfsvoering outsourcen. Samenwerkingen met derden hebben daardoor toenemende invloed op het bedrijfsresultaat. De rol van contractmanager is dan ook continue in beweging.

Meer en meer partijen in de markt onderkennen dit en zetten contractmanagement dan ook steeds proactiever en professioneler in. De arbeidsmarkt laat daardoor een groei zien in de vraag naar contractmanagers. Dus naar verwachting zal deze functie voorlopig flink blijven evolueren. Hoe ziet het profiel er vandaag de dag uit?  Dit onderzoek geeft inzicht in hoe de functie zich de afgelopen twee jaar heeft ontwikkeld.

Direct de resultaten inzien? 

Download onderzoeksrapportage

Download onderzoeksrapportage

Bedankt voor je interesse, we sturen het onderzoek direct naar je toe!
  • We zijn benieuwd naar je bevindingen. Naar aanleiding van je interesse nemen we eerdaags nog even contact met je op.

Functieomschrijving contractmanager niet vanzelfsprekend

Het profiel van een contractmanager kent uiteraard heel veel variaties, het onderzoek laat  een gemiddelde zien. In dit geval hebben we het over een zeer ervaren man van 49 jaar met een hbo-opleiding en de functieomschrijving ‘contractmanager’. Dit laatste is niet altijd vanzelfsprekend, want niet alle contracten worden gemanaged door iemand met die functie. Veelal managen functionarissen contracten in deeltijd vanuit een aanpalende functie.

De gemiddelde contractmanager oefent zijn vak uit in loondienst met een vast jaarinkomen van
€ 68.500. De activiteiten zijn met name gericht op prestatiemonitoring, wijzigen/verlengen/vernieuwen van contracten, relatiemanagement, financiën en contractbeheer.

Rolbeperkingen binnen organisaties

Contractmanagers managen gemiddeld een contractwaarde van zo’n tien miljoen verdeeld over ongeveer vijf contracten. Ondanks dat functionarissen over het algemeen vinden dat zij hun werk voldoende uit kunnen voeren, zien zij ook kansen die ze niet kunnen waarmaken door een tekort aan mandaat. Ook zou de gemiddelde contractmanager wat meer vrijheid van de Contract Board op prijs stellen.

Onder andere financiële bevoegdheden, het zelfstandig kunnen tekenen van contractwijzigingen en het afhandelen van risico’s staan op het wensenlijstje van contractmanagers.

Een ander punt dat ons opvalt is dat het gebruik van systemen sterk is toegenomen.  Wel is het nog steeds zo dat  administratieve kant vaak via een gedeelde harde schijf of een Excelbestand wordt afgehandeld.Je kunt je afvragen of je dat überhaupt een systeem kunt noemen.

Over het rapport

Dit rapport beschrijft de resultaten van het derde onderzoek dat is uitgevoerd naar het werkprofiel van contractmanagers in Nederland. Het bevat inzichten over de achtergrond van contractmanagers, werkomgeving, contractportefeuille, activiteiten, verantwoordelijkheden en contractmanagement in het algemeen binnen de organisaties waar de respondenten werkzaam zijn.

Het onderzoek is uitgevoerd in de vorm van een online vragenlijst in mei 2017. In totaal hebben 199 respondenten de vragenlijst ingevuld, een ruime verdubbeling ten opzichte van het onderzoek in 2014!

Meer inzichten? 

Download onderzoeksrapportage

 

Bel mij terug