Onderzoek 2014: de rol, positie en beloning van Contractmanagers

Door Gert-Jan Vlasveld

onderzoekIn december deelde ik de top-6 tijdrovende activiteiten van de contractmanager. Deze informatie kwam voort uit het jaarlijks onderzoek naar de rol, de positie en de beloning van contractmanagers 2013. Dit onderzoek werd uitgevoerd door CM Partners. In de aanloop naar Nationale Contractmanagement Conferentie 2015 voerden we het onderzoek uit nogmaals uit. De resultaten hiervan wil ik graag met je delen. Om te beginnen kom ik terug op de activiteiten van de contractmanager die volgens het onderzoek het meeste tijd vergen als het gaat om managen van contracten. De veranderingen in de onderzoeksresultaten van het onderzoek ‘De rol, de positie en de beloning van contractmanagers 2014’ ten opzichte van 2013, als je kijkt naar de lijst met activiteiten, zijn slechts kleine verschuivingen in rangorde. Een ander opvallend detail was het woordgebruik in de antwoorden van de contractmanagers. In het onderzoek kunnen contractmanagers in hun eigen bewoording omschrijven wat de taken zijn. Deze antwoorden worden vervolgens gecategoriseerd. De gegeven antwoorden kwamen meer dan in voorgaand onderzoek overeen met hoe wij in onze CATS CM methode activiteiten benoemen en de resultaten in 2013 hebben gepubliceerd. Bij CM Partners zien we de overname van terminologie als een teken dat het vakgebied meer en meer gestalte krijgt. Een positieve ontwikkeling!

Wat vergt de meeste inspanning?

1. Prestatiemonitoring (-) 2. Relatiemanagement (-) 3. Contractbeheer (+1) 4. Wijzigingen, verlenging en contractvernieuwing ( +1) 5. Financiën (-2) 6. Managen van gebruikers (nieuw) 7. Risico en issuemanagement (-1) Prestatiemonitoring en relatiemanagement blijven onveranderd de kroon spannen. Dit is geen verrassing aangezien ze de spil van een contract vormen. 2013 versus 2014: waar zitten nu de grootste veranderingen?

Wijzigingen, verlenging en contractvernieuwing

In het vorige onderzoek werden deze resultaten geschaard onder de noemer ‘onderhandelen/totstandkoming van wijzigingen’. We hebben dit herbenoemd naar aanleiding van de factoren inkoop, onderhandelen en pricing. Inkoop kun je namelijk zien als een contractvernieuwing; onderhandelen en pricing zijn te vertalen naar contractverlenging.

Financiën

Financiën blijven een belangrijk aspect bij contracten. Waarom financiën dan ook twee plaatsen gezakt is in de ranglijst, is nog niet helemaal duidelijk. Bij CM Partners gaan we kijken of nader onderzoek van toegevoegde waarde zou zijn. Ondertussen staan we open voor suggesties. Heb jij enig idee wat hiervan de reden kan zijn?

Managen van gebruikers

Deze stond er in de top-6 van 2013 niet tussen. Wat bedoelen we hiermee? Het managen van gebruikers betreft de communicatie naar gebruikers van het contract dat de organisatie met een derde partij heeft afgesloten. Informeren van je gebruikers. Wat mag je verwachten van het contract? Kloppen de eventuele wijzigingen die je hebt? Een belangrijke schakel in de keten van werkzaamheden. Wanneer het voor iedere belanghebbende binnen de organisatie duidelijk is wat een contract te bieden heeft, kan een contract zoveel mogelijk benut worden.

Conclusie

Welke activiteiten de contractmanager het meeste tijd kosten kunnen we inmiddels praktisch als een gegeven beschouwen. Er is enige verschuiving in rangorde, maar prestatiemonitoring en relatiemanagement blijken wel de hoofdactiviteiten van de contractmanager te zijn. Wat niet wegneemt dat de andere taken ook een belangrijke rol spelen in het geheel! Het behalen van de voordelen van contractmanagement zit hem nu juist in de synergie van al deze activiteiten. De volgende week meer over het gehele resultaat van het onderzoek. Heb je vragen over de bovenstaande resultaten, mail me.

Bel mij terug