Nationale Contractmanagement Conferentie 2016 een groot succes

Door Linda Tonkes

#NCMC16: Denk groot, start klein, handel snel

Nationale Contractmanagement Conferentie

Op 16 februari vond alweer de zevende Nationale Contractmanagement Conferentie plaats. Onder het thema ‘Transitie: van trend naar toekomst’ stonden dit jaar de drie niveaus waarbinnen contractmanagement zich afspeelt centraal. De strategische, tactische en operationele kanten van contractmanagement moeten binnen organisaties één front vormen om succesvol te kunnen opereren. Daar waar het vakgebied eerst als trend werd opgepakt, wordt het steeds meer een onderdeel van de toekomstvisie van organisaties. Digitale transformatie, vertrouwen en co-creatie tussen opdrachtgever en leverancier spelen daarin essentiële rollen. Het was wederom een succesvol event met inspirerende eyeopeners en veel aanleiding tot discussie onder de deelnemende vakgenoten.

Strategie versus vertrouwen

De twee keynotes kenden een zeer verschillende insteek: contractmanagement strategie in relatie tot de maatschappelijke en digitale transformatie versus de rol van contracten in de deeleconomie. Toch kwamen er twee duidelijke overeenkomsten naar voren in de benadering van contractmanagement: relaties en technologie.
Contractmanagement draait om het managen van relaties en output. De wereld om ons heen verandert steeds sneller en deze veranderingen hebben invloed op onze kijk op contracten en contractmanagement. Om echt meerwaarde te kunnen creëren, moeten we weten hoe we langdurige relaties aangaan en onderhouden Zaken als visuele communicatie, big data, slimme machines, sociale technologie en een wereldwijd speelveld door connectiviteit spelen hierin een rol. En juist daardoor worden vertrouwen, maatschappelijk bewustzijn, en anticipatie steeds belangrijker.‘Think big, start small, act fast’ versus ‘Wu Wei: de kracht van het niet handelen.’

Van harde naar sociale competenties

Ook in de parallelsessies passeerden aspecten als ‘managen op output’ en relatiemanagement frequent de revue. Met name in de tactische en operationele tracks. Of het nu ging om het behalen van bedrijfsdoelstellingen, het herinrichten van contractmanagement in z’n geheel of het opzetten van doeltreffend risicomanagement. Niet de in steen gebeitelde clausules, maar de vaardigheden van de contractmanager blijken hierbij van het grootste belang.

Door de huidige ontwikkelingen vindt er een verschuiving plaats van harde competenties – de vakinhoudelijke kennis en ervaring – naar de zachte vaardigheden van contractmanagers, zoals empathisch vermogen, gevoel voor de omgang met anderen en maatschappelijk bewustzijn. Deze vaardigheden blijken zo belangrijk, dat er zelfs bij de ontwikkeling van een competentie framework en de landelijke certificering rekening mee gehouden wordt.

Kennistest in een soap

Na een inspirerende dag was het enthousiasme van de deelnemers voelbaar. Fantastisch natuurlijk, maar welke visies en ervaringen waren er nu blijven hangen op deze dag? En waren de handvatten direct toepasbaar? Improvisatietheater Big Mo ging dat eens testen. Met de deelnemers schreven zij de soap “Op de rails”, waarin deelnemers niet alleen tekstinput gaven, maar ook daadwerkelijk in de acteur line-up stonden. Een hilarische afsluiter, waarin duidelijk werd dat je als contractmanager met een gezonde dosis empathie en de waaromvraag zeer effectief kunt opereren.
Bottomline: stel kaders op die zich richten op output, co-creatie  en sociale interactie en laat deze fungeren als basis voor vertrouwen, innovatie en wendbaarheid.
CM Partners bedankt de volgende personen voor hun inhoudelijke bijdrage: 
Marian Vrolijk / Rijkswaterstaat, Janet van de Reepe / Equens, Eric Grob / NS, José Stijntjes / itSMF, Henk de Olde / NBCM,  Sally Hughes / IACCM, Arjen van Berkum / Betula Group, Ferdinand Burgersdijk / Calendar42, Harry Brink /JOE, Nico de Roo / ABN Amro, Jacob van Duijn
Alsmede de volgende organisaties voor hun sponsorbijdrage:
Commerce-Hub, Effacts, Leadmark, Het NIC en Negometrix
Op naar de volgende vruchtbare Nationale Contractmanagement Conferentie op 14 februari 2017!
Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op www.cmconferentie.nl 

Bel mij terug