Lovende recensie over boek CATS CM editie 2014

Door Kelly Turenhout

Bij CM Partners beogen we continue bij te dragen aan de ontwikkelingen binnen en kennisdeling over het vakgebied contractmanagement. Op deze manier willen we contractmanagers, contractbeheerders en inkopers helpen bij het professionaliseren van de manier waarop zij contractmanagement uitvoeren – aan zowel aan de kant van opdrachtgevers, als aan die van leveranciers. Dit doen we bijvoorbeeld door het geven van trainingen, maar ook door het schrijven van doeltreffende vakliteratuur, dat nu nog zo schaars is op de markt.

Onze methode CATS CM stelt heldere structuren, proactieve aanpak en samenwerken centraal. Dit zijn dan ook de essenties van ons boek CATS CM editie 2014. Op 10 juni 2015 verscheen op  www.inkopers-cafe.nl een zeer positieve recensie waarin dit duidelijk naar voren kwam. We zijn zeer verheugd om te lezen dat de bevindingen van auteur Peter Streefkerk onze doelen van het boek nagenoeg evenaart.

Lees de volledige recensie

Bel mij terug