Door Gert-Jan Vlasveld

Contractmanagement verjongt

Steeds meer jongere mensen zijn geïnteresseerd in het vak contractmanagement. Dat zien we niet alleen in de dagelijkse praktijk binnen de organisaties waarmee we samenwerken. Ook signaleren we dit onder de deelnemers van onze trainingen en aan het toenemend aantal studenten op hogescholen die het vak contractmanagement als onderdeel van hun opleiding kiezen. Naar aanleiding van het onderzoek ‘De rol, de positie en de beloning van contractmanagers 2014’ maakten we een profiel van de ‘gemiddelde’ contractmanager. De hierin omschreven 48-jarige man wordt steeds vaker vergezeld in de markt door jongere collega’s die aan de slag gaan  in het vak. Een goede ontwikkeling nu het vak in een redelijk rap tempo groeit in haar volwassenheid. Hoe kunnen we dit stimuleren?

Het contractmanager profiel uit het onderzoek, waarvan we de resultaten begin 2015 publiceerden, lijkt al binnen twee jaar tijd  te verschuiven als het gaat om leeftijd en werkervaring. Daar waar contractmanagement voorheen gemiddeld werd ingevuld door een 48-jarige man met 23 jaar ervaring, komen wij op de werkvloer en tijdens onze trainingen steeds vaker jongere mensen tegen die zich het vak eigen willen maken. We verwachten dan ook dat deze verschuiving in leeftijd zichtbaar wordt in ons volgend onderzoek .

De manier waarop we relaties managen, samenwerken en partnerships aangaan wordt steeds belangrijker, voor organisaties maar ook voor individuele carrières. Dat besef groeit steeds meer in de zakelijke markten, waar – door een steeds sterkere focus op kernactiviteiten – outsourcing in hoge mate plaatsvindt. Contractmanagement speelt daarin een cruciale rol. Vanwege dit toenemend belang wordt het dan ook steeds interessanter voor jonge mensen om hun beroepskeuze daarop af te stemmen.

We omarmen de verjonging op de arbeidsmarkt die zich de afgelopen twee jaar heeft ingezet. Onlangs hebben we bij CM Partners een initiatief opgestart waarmee we die keuze onder jongeren voor contractmanagement ook trachten te stimuleren. Tijdens de Nationale Contractmanagement Conferentie 2016 hebben we dit initiatief gelanceerd: de Jan van Beckum Scriptieprijs. De eerste uitreiking vindt nog deze zomer plaats.

Met deze scriptieprijs, die de winnaar onder andere een geldprijs van €2000,- oplevert, willen we jonge talenten inspireren en stimuleren om op een vernieuwende manier naar contractmanagement te kijken.  We geloven dat de bijdrage die deze generatie gaat leveren aan de vakontwikkeling, de waarde van het vak contractmanagement nog verder vergroot. De bevordering van en de innovatie binnen het vakgebied willen we voorop zetten. De scriptie met de meest vernieuwende inzichten en/of ideeën geven we dan ook een podium op de eerstvolgende Nationale Contractmanagement Conferentie. In het geval van de winnaar van 2016 betekent dat een plek op de conferentie van 14 februari 2017.

Een nieuwe generatie contractmanagers komt er aan. Het enthousiasmeren van jonge mensen is essentieel om het vakgebied te laten doorontwikkelen en mee te laten groeien met de veranderende samenleving. Net zo belangrijk is het overdragen van kennis door de ‘oudere’ generatie. Samen gaan ze een veelbelovende toekomst tegemoet.

 

Voor meer informatie kijk op www.jvbscriptieprijs.com en volg @jvbscriptieprs.

Bel mij terug