Gratis seminar contractmanagement voor herhaling vatbaar

Door Kelly Turenhout

Dat er binnen organisaties steeds meer aandacht komt voor contractmanagement, werd bevestigd door een  grote opkomst tijdens onze gratis seminar contractmanagement.  Het gemêleerde gezelschap, met deelnemers uit verschillende typen organisaties, bevestigde ons beeld van de huidige praktijk binnen het vakgebied. Organisaties besteden steeds meer activiteiten uit, waardoor er meer extern ingekocht wordt en er meer contracten worden afgesloten. Deze trend lijkt steeds verder door te zetten.

Tijdens het miniseminar heeft Gert-Jan Vlasveld, senior partner bij CM partners, een inspirerende presentatie gegeven over onze visie op contractmanagement, de voordelen van proactief contractmanagement, de valkuilen, de succesfactoren en de basisaspecten van CATS CM®. Deze alom geadopteerde methode werd ontwikkeld door onze oprichters Jan van Beckum en Gert-Jan Vlasveld.

De deelnemers maakten tijdens het miniseminar volop gebruik van de gelegenheid tot het stellen van vragen. Dit leverde interessante gesprekken op. Ook hebben deelnemers eigen kennis en ervaring uitgewisseld. Ze boden elkaar inzichten over het stadium waar zij zich binnen hun organisatie bevinden  met contractmanagement en hoe zij doorontwikkelen.

Waar de ene organisatie de CATS CM methode al enige jaren omarmd heeft in de organisatie en iedereen er volgens de methode werkt, staat de andere organisatie nog aan het begin. Dat betekent vooral dat men zoekende is naar wie welke rol heeft en hoe er invulling gegeven gaat worden aan contractmanagement. Tijdens het seminar hebben zij hiervoor goede handvatten gekregen.

“Het seminar is zeer interessant, wat een praktisch toepasbare methode.”

“Fijn om handvatten te krijgen, hier kunnen we iets mee binnen onze organisatie.”

“Ik ga dit zeker intern met collega’s bespreken en kijken hoe we hier verder invulling aan kunnen geven.”

Goed contractmanagement helpt om de contractdoelstellingen te realiseren, en kan daarnaast bijdragen om een flinke besparing te realiseren. De methode CATS CM biedt hiervoor een eenduidige, gestructureerde aanpak. Inmiddels is de methode door zoveel organisaties omarmd, dat het de facto standaard in Nederland genoemd kan worden.

CM Partners biedt verschillende diensten aan op het gebied van contractmanagement. Naast het uitgebreide aanbod aan trainingen, verzorgen wij evenementen  zoals seminars, ronde tafels en de jaarlijkse in februari terugkerende Nationale Contractmanagement Conferentie. Ook bieden wij organisaties de helpende hand met onze consultancy- en interim contractmanagementdiensten, recruitmentservices, onderzoek & kennisdeling en de Jan van Beckum Scriptieprijs.

Het volgende gratis miniseminar bijwonen? We organiseren de volgende editie op 7 november 2018!

 

 

Bel mij terug