Contractmanagers steeds populairder op de arbeidsmarkt

Door Kelly Turenhout
18 - 05 - 2015 - Contractmanagement Strategie

arbeidsmarkt contractmanagement

Een lange tijd bleef de discussie over contractmanagement hangen rondom de vraag of het een organisatie financieel iets oplevert of dat het alleen maar geld kost. Inmiddels is toegevoegde waarde van het vak wel aangetoond door praktijkcases. Contracten leveren door professioneel contractmanagement niet alleen besparingen op, er worden ook andere voordelen gecreëerd voor zowel opdrachtgever als leverancier. Samenwerkingen worden veel intensiever en hebben een veel strategischer belang, waarbij beide partijen meer waarde halen uit een contract. Het aandeel van dit laatste type overeenkomsten (waardecontracten) wordt de komende jaren alleen maar groter. Met deze huidige ontwikkelingen staat contractmanagement een veelbelovende toekomst te wachten.

Technologie en innovatie vragen om meer specialistische kennis

Een voorbeeld. Kijk eens naar de door technologie gedreven innovaties, die veel veranderingen in processen en operationele modellen teweegbrengen binnen organisaties. Bedrijven hebben hierdoor steeds meer specialistische ondersteuning nodig die de benodigde wendbaarheid door de continue veranderende markteisen aankan. Ondersteuning wordt in de toekomst dan ook een understatement, want technologie krijgt meer en meer een leidende rol in plaats van een ondersteunende. Om die wendbaarheid te verkrijgen, gaan bijvoorbeeld ICT-afdelingen een toenemend aantal outsourcingscontracten aan met partijen die alle skills al in huis hebben.

Wat betekent deze ontwikkeling voor organisaties en hun contractmanagers?
Dit betekent dat organisaties hun aanpak moeten veranderen, dat ze moeten meegroeien met de ontwikkelingen in technologie en outsourcing. Organisaties gaan steeds meer op zoek naar een manier van opereren waarbij flexibiliteit een grotere rol speelt. Contractstrategie en contractmanagement zijn daar onlosmakelijk aan verbonden. Als contractmanager word je rol dus crucialer als het gaat om controle en regie.

Van ontkenning naar strategie

Contractmanagement wordt meer en meer een onderwerp voor het tactisch en strategisch niveau in organisaties. De weg die organisaties afleggen bij het inzetten van contractmanagement verloopt veelal in stadia: ontkenning, zoeken, bewustwording (kosten en business) en strategisch inzetten. Door te kijken naar de bestaande contractstrategie kun je bepalen in welk stadium een organisatie zit als het gaat om de inzet van contractmanagement. Herken je één van de onderstaande inzetstadia?

 • Ontkennend
  Uw organisatie registreert hooguit contracten (contractbeheer). Hiermee heeft uw organisatie nog niet de toegevoegde waarde van professioneel contractmanagement ontdekt. Nog veel kansen te benutten dus!
 • Zoekend
  Uw organisatie ziet het heil van proactief contractmanagement, maar heeft intern de toegevoegde waarde nog niet weten te identificeren. Uw organisatie is naarstig op zoek naar een haalbare effectieve (methodische) aanpak.
 • Kostenbewust
  Uw organisatie kijkt bij contractmanagement vooral naar de kosten versus de baten. Want het hoger management wil constante bewijsvoering zien die de vraag beantwoordt: wat levert het ons financieel uiteindelijk op? Veel organisaties die contractmanagement vanuit inkoopperspectief benaderen, waar kostenbesparing vaak een leidmotief is, bevinden zich in dit stadium.
 • Business bewust
  Uw organisatie is van één ding overtuigd: zonder contractmanagement verlies je veel waarde op de lopende contracten. De kosten/baten discussie is afgerond, uw organisatie is continu op zoek naar de optimale waarderealisatie.
 • Contractmanagement als strategisch instrument
  Uw organisatie erkent contractmanagement als strategisch middel om samenwerkingsovereenkomsten effectief bij te laten dragen aan de strategische doelstellingen. Eerst wordt er binnen de organisatie nagedacht over de manier waarop met leveranciers/opdrachtgevers wil worden samengewerkt. Dan wordt er invulling gegeven aan het bijbehorende contractmanagement en pas daarna volgt de marktbenadering. Hier vindt er een duidelijke scheiding plaats tussen contracten met weinig toegevoegde waarde, met name voor commodities en contracten die betrekking hebben op het optimaal uitvoeren van de core business en bijdragen aan de organisatiedoelstellingen.

Ongeacht het stadium waarin de organisatie zich bevindt, is het belangrijk dat je mee kunt komen met de groei die de organisatie doormaakt. Soms kom je zelfs tot de conclusie dat jij degene bent die deze groei in beweging moet zetten. Hoe pak je dit aan? Hoe richt je het proces in? Welke skills passen daarbij?

Vergroot je kansen op de arbeidsmarkt

Alle ontwikkelingen en de volwassenheid van contractmanagement in een toenemend aantal organisaties, maakt dat er kansen op de arbeidsmarkt ontstaan voor mensen die op één of andere manier verbonden zijn aan inkoop en contracten.

Men verwacht meer banen voor contractmanagers in de dop en ambitieuze uitdagingen voor bestaande contractmanagers. Ook voor inkopers en servicemanagers die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de aan een contract verbonden diensten, hebben dergelijke ontwikkelingen gevolgen op het gebied van werk en arbeidskansen.

Wanneer je te maken hebt met contracten in je werk, vergroot je dus je kansen als je kennis omtrent contractmanagement optimaal is. CM Partners ontwikkelde een bewezen effectieve methode voor contractmanagement, CATS CM. Daarop aansluitend bieden ze een praktijkgericht, modulair opleidingstraject waarin voor elk kennisniveau trainingen te volgen zijn.

Is er voor jou een toekomst weggelegd als contractmanager? Bekijk ons opleidingsaanbod.

Bel mij terug