Commissie Elias: onprofessioneel contractmanagement bij de overheid

Door Gert-Jan Vlasveld
14 - 11 - 2014 - Contractmanagement

bureauContractmanagement staat aan de basis van een regiemodel en is daarmee een essentiële factor voor een productieve samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (leveranciers). Na het zetten van de handtekeningen op een contract is het niet slechts een stuk papier dat in een archiefkast dient te verdwijnen. Een contract dient de efficiënt gemanaged te worden om frustrerende vertragingen in de business en geldverspillingen te voorkomen. Daar zijn ze bij de overheid inmiddels ook over uit. Mooi. Waar schort het bij ICT-projecten bij de overheid dan aan? Volgens de uitkomsten van het onderzoek van de tijdelijke commissie ICT-projecten bij de overheid (commissie Elias) aan een heleboel kanten. Ik kan niet nalaten om op de contractmanagement gerelateerde conclusies en aanbevelingen te reageren.

Contracten moeten gemanaged worden

Het ontbreekt de overheid aan professioneel opdrachtgeverschap, zo blijkt wel uit de tien conclusies van het onderzoek. Onprofessioneel contractmanagement bij ICT-projecten is één van die conclusies. Contractmanagement staat er werkelijk nog in kinderschoenen. Ter illustratie even een korte opsomming van de zorgelijke punten waarop het volgens de bevindingen van de commissie Elias misgaat op het gebied van contracten:

 • Vastleggen van afspraken, met als aandachtspunten:
  •  juiste contractvorm
  • verantwoordelijkheidsverdeling
  • wijzigingenmanagement
  • ontsnappingsclausule
  • bonus/malusregelingen
 • Betrokkenheid en overleg
 • Ontbreken van escalatie en tussentijdse beëindigingsafspraken
 • Afhandeling van meerwerk
 • Naleving van afspraken

De volledige conclusies kun je vinden op pagina 19/20 van het eindrapport ‘Naar grip op ICT’ , de volledige beschrijving van de bovenstaande onderzoeksresultaten vind je in hoofdstuk 8.3.

CATS CM methode adresseert de problematieken

De commissie slaat de spijker op de kop; dit zijn exact de punten die we met de CATS CM methode aanpakken. Logisch, want dit zijn precies de aspecten waar het bij veel organisaties lijkt mis te lopen in de contractuele relaties met leveranciers.

In augustus riep ik de overheid in een blog dan ook op – naar aanleiding van de onderzoeksresultaten van de commissie Elias – om ook contractmanagement serieus te nemen en te adresseren in het onderzoek. Het doet me daarom deugd dat het eindrapport ‘Grip op ICT’ een aantal aanbevelingen bevat op het gebied van contractmanagement, waarmee ook door de overheid het belang van het vakgebied is erkend als essentieel onderdeel van het operationele model en de daar bijbehorende processen.

Aanbevelingen overheid garanderen geen acties

Hoeveel euro’s schade de overheid tot nu toe heeft geleden met haar ICT-projecten is onduidelijk. Gering zal het niet zijn, zeker niet als je niet alleen de kosten in acht neemt maar ook eventueel misgelopen baten. Ik ben nog nieuwsgieriger naar de acties die ook daadwerkelijk plaats gaan vinden en hoe deze gemonitord gaan worden. Ik wacht dus op de bekendmaking van een transparant actieplan, of laten we het overwaaien beste overheid?

ICT-rapport is eyeopener voor iedere organisatie

De commissie oordeelt kritisch en onverbiddelijk over de wijze waarop ICT-projecten plaatsvinden binnen de overheid. Wat betreft contractmanagement beslaan de uitkomsten exact die aspecten waarop het niet alleen bij de overheid maar bij veel organisaties misgaat. Heb je binnen jouw organisatie iets te maken met ICT, informatiemanagement of iets dergelijks? Of wellicht beheer je contracten, al dan niet als contractmanager? Laat dit rapport ogen openen, onderneem actie. Genoeg punten uit het rapport zijn te relateren aan iedere willekeurige organisatie. Het is nu volop in de aandacht, dit is het moment om het onderwerp intern in de schijnwerpers te zetten.

Meer weten?

In het boek CATS CM editie 2014 worden de bovengenoemde punten uiteraard besproken. In mijn volgende blogs vertel ik het een en ander over deze aspecten, om te beginnen met de diverse rollen in het contractmanagementproces en hoe deze ten grondslag liggen aan al deze issues.

Op de hoogte blijven? Geef je aan de rechterzijde op voor de e-mail alerts voor een update notificatie!

Informatiebronnen:

Bel mij terug