Gert-Jan Vlasveld

Senior consultant en trainer
Email
gjvlasveld@cmpartners.nl
Telefoon

Over Gert-Jan Vlasveld

Gert-Jan is een echte ‘believer’ in contractmanagement. Hij is een van de oprichters van CM Partners en heeft contractmanagement vanaf 1995 als rode draad door zijn carrière lopen. Voor de oprichting van CM Partners in 2005 vervulde hij twintig jaar lang diverse functies in de IT en facility management. Gert-Jan is een ervaren trainer en adviseur, medeontwikkelaar van de methode CATS CM® en coauteur van het boek ‘CATS CM® versie 4’. Hij is tevens bestuurslid van de NBCM.

Blogs van Gert-Jan Vlasveld

CM Partners Online succesvol van start!

23 mrt 2020 door Gert-Jan Vlasveld - Contractmanagement

Gert-Jan Vlasveld: “Daar zit je dan. Wat twee weken geleden nog een klassikale training was, is ineens een online training geworden. In een studio opstelling met een drietal lampen op je gericht en een headset op je hoofd. Vrijdag gaf ik mijn eerste online training via Microsoft Teams.”

Lees deze blog

Definitie leveranciersmanagement verandert door verschuivend startpunt Inkoop

14 aug 2019 door Gert-Jan Vlasveld - Inkoop Leveranciersmanagement Strategie

Er is een verschuiving gaande bij het nemen van de ‘make-or-buy’ beslissing. Steeds vaker zijn organisaties niet meer in staat om zelf een bepaalde behoefte in te vullen. In veel gevallen zijn de capabele mensen in het verleden geoutsourcet of ontslagen. De kennis, kunde en capaciteit is gewoon niet meer aanwezig. Dat betekent dat de bij de meeste make-or-buy beslissingen de uitkomst ‘buy’ is!

Lees deze blog

Weg met de contractlevenscyclus!

04 jul 2019 door Gert-Jan Vlasveld - Contractmanagement Operationeel Strategie

De contractlevenscyclus, wat is dat eigenlijk? Als je antwoord geeft op die vraag en dan nog eens logisch nadenkt over dat antwoord, trek je waarschijnlijk dezelfde conclusie als ik.  Want ja, ook ik heb me er zelf schuldig aan gemaakt. Net als vele anderen. Hadden we allemaal oogkleppen op of hebben inzichten uit praktijk ons wakker geschud? Het is tijd voor een nieuwe, betekenisvolle benadering. De term ‘contractlevenscyclus’ klopt van geen kanten.

Lees deze blog

Van contract naar partnership: Vested en CATS CM onder de loep

26 jun 2018 door Gert-Jan Vlasveld - Beleid CATS CM Methode Relatiemanagement Strategie

Het landschap van contracten is er één dat steeds meer diversiteit laat zien. Een ontwikkeling die steeds meer opduikt, is de aandacht voor andere vormen van contracten dan de meest gangbare. De meest voorkomende vormen zijn de transactiegebaseerde en de prestatiegebaseerde contracten. De nieuwere vormen van contracten komen veel dichterbij ware partnerships. Ze draaien meer om het effect dat de diensten teweegbrengen of de invloed die ze hebben op de organisatiedoelstelling. Een manier om deze contracten tot stand te brengen is de methode Vested™. Hoe verhoudt deze methode zich nu tot bijvoorbeeld de contractmanagementmethode CATS CM?

Lees deze blog

Moet een contractmanager dominant zijn?

23 jan 2018 door Gert-Jan Vlasveld - Contractmanagement Operationeel Vaardigheden

Regelmatig komen tijdens contractmanagement trainingen de vaardigheden van contractmanagers ter sprake. Nu zijn een aantal competenties echt noodzakelijk wanneer je als contractmanager succesvol wilt zijn. Denk bijvoorbeeld aan onderhandelen en mondelinge vaardigheid. Maar betekent dit dat je als contractmanager dominant moet zijn?

Lees deze blog

Een contract, gestold wantrouwen of basis van vertrouwen?

19 dec 2017 door Gert-Jan Vlasveld - Contractmanagement Leveranciersmanagement Relatiemanagement

In een van onze trainingen komt de relatie tussen de contractpartijen ter sprake. Van een cursist kregen we onlangs de opmerking: “Ja, maar een contract is toch gewoon gestold wantrouwen?”.  Er werd luid gegniffeld, de andere deelnemers herkenden op een bepaalde manier wat er gezegd werd. Mijn eerste gedachte was dat de desbetreffende cursist wel veel negatieve ervaringen met leveranciers moest hebben gehad. Mijn tweede gedachte was echter dat, wanneer je je in een contract concentreert op de te nemen acties bij de minst geringste mate van wanprestatie, deze indruk er dan gemakkelijk insluipt.

Lees deze blog

De herontdekking van de relatie

03 mrt 2017 door Gert-Jan Vlasveld - Inkoop Operationeel Relatiemanagement

Tijdens de achtste Nationale Contractmanagement Conferentie (NCMC) sprak ik over de herontdekking van de relatie. In het verre verleden was de relatie tussen zakelijke partners van groot belang. De relatie tussen opdrachtgever en leverancier werd de laatste decennia niet als bepalend aangemerkt. Huidige inzichten gooien het roer weer om. Contracten draaien niet meer om prijsafspraken, […]

Lees deze blog

Het vak contractmanagement verjongt

05 nov 2016 door Gert-Jan Vlasveld - Jan van Beckum Scriptieprijs Onderzoek

Steeds meer jongere mensen zijn geïnteresseerd in het vak contractmanagement. Dat zien we niet alleen in de dagelijkse praktijk binnen de organisaties waarmee we samenwerken. Ook signaleren we dit onder de deelnemers van onze trainingen en aan het toenemend aantal studenten op hogescholen die het vak contractmanagement als onderdeel van hun opleiding kiezen. Naar aanleiding […]

Lees deze blog

Proceseigenaar cruciaal voor de effectiviteit van contractmanagement

02 aug 2016 door Gert-Jan Vlasveld - CATS CM Methode Contractmanagement Implementatie

Het werkelijke succes van contractmanagement is mede afhankelijk van de manier waarop het proceseigendom wordt opgepakt. Continu meten op effectiviteit en efficiëntie is een belangrijk onderdeel van de verantwoordelijkheden van een proceseigenaar. Het ligt voor de hand om kwantitatieve Key Performance Indicatoren (KPI’s) te definiëren voor het contractmanagementproces. Die resultaten zeggen echter nog niets over […]

Lees deze blog

Het ideale contractmanagement systeem bestaat (nog) niet

26 aug 2015 door Gert-Jan Vlasveld - Inkoop Operationeel Systemen

Zoek je naar het systeem dat feilloos je contracten managet? Zoek niet verder. Niet omdat ik het gevonden heb, maar omdat een dergelijk systeem gewoon niet bestaat. Alhoewel ik er alle vertrouwen in heb dat de toekomst systemen gaat brengen die de informatie, communicatie en workflow behoeften steeds meer tegemoet komen, blijft contractmanager een beroep […]

Lees deze blog

In Memoriam: Jan van Beckum

11 aug 2015 door Gert-Jan Vlasveld - CATS CM Methode Contractmanagement

Op 31 juli is Jan van Beckum, onze collega, vriend, inspirator, oprichter van CM Partners en drijvende kracht achter CATS CM op 67 jarige leeftijd overleden. Na een kort ziekbed en een intense strijd. Velen kennen Jan als één van de drijvende krachten achter CM Partners, als gepassioneerd contractmanagement trainer en als medeauteur van de […]

Lees deze blog

De tien geboden van een proceseigenaar

31 jul 2015 door Gert-Jan Vlasveld - Contractmanagement Implementatie

Tijdens een coachingsgesprek dat ik onlangs had, bespraken we de rol van proceseigenaar. Ons boek CATS CM noemt wel de essentie van een proceseigenaar, maar bevat geen verdere uitwerking, omdat het zich richt op de methode. Goed belegd en uitgevoerd proceseigendom is echter bepalend voor het werkelijke succes van het contractmanagementproces binnen organisaties. Dat maakt proceseigendom heel […]

Lees deze blog

In welk stadium van inzet van contractmanagement zit uw organisatie?

17 apr 2015 door Gert-Jan Vlasveld - CATS CM Methode Contractmanagement Strategie

Een lange tijd bleef de discussie over contractmanagement hangen rondom de vraag of het een organisatie financieel iets oplevert of dat het alleen maar geld kost. Inmiddels is het vak zo volwassen geworden dat het haar strepen wel verdiend heeft. Praktijkcases tonen namelijk aan dat professioneel contractmanagement veel toegevoegde waarde biedt. Het levert niet alleen […]

Lees deze blog

Kamerbrief ‘Grip op ICT’: contractmanagement onbegrepen door kabinet

30 mrt 2015 door Gert-Jan Vlasveld - Contractmanagement Onderzoek

De tijdelijke commissie ICT van Ton Elias heeft al veel stof doen opwerpen. Wat was ook alweer de conclusie? Er wordt veel geld verspild met ICT projecten. Klinkt het al bekend in de oren? Als belangrijkste maatregel heeft commissie Elias het Bureau ICT-toetsing (BIT) voorgesteld; een instantie die in samenwerking met de CIO’s moet kijken […]

Lees deze blog

Contractmanagement Conferentie: met Vested op weg naar duurzaam relatiemanagement

06 feb 2015 door Gert-Jan Vlasveld - Evenementen Relatiemanagement

De zesde nationale Contractmanagement Conferentie staat voor de deur; dinsdag 10 februari is het zover! Bij CM Partners kijken we er naar uit. Het programma telt maar liefst twaalf presentatoren die ieder hun expertise en visie op het gebied van contractmanagement komen delen. In dit artikel wil ik een internationale gast naar voren brengen: auteur en business […]

Lees deze blog

Onderzoek 2014 (2): profiel van een contractmanager

28 jan 2015 door Gert-Jan Vlasveld - Contractmanagement Onderzoek Operationeel

Een man van 48 jaar met een hbo opleiding en totaal 23 jaar werkervaring toont overtuigd zijn visitekaartje met de functieomschrijving ‘contractmanager’. De man is in loondienst met een vast jaarinkomen van € 70.000 en net niet bonusgerechtigd. Dat vind hij natuurlijk best jammer, want als hij dat wel was geweest, had hij jaarlijks een […]

Lees deze blog

Onderzoek 2014: de rol, positie en beloning van Contractmanagers

21 jan 2015 door Gert-Jan Vlasveld - Contractmanagement Onderzoek Operationeel

In december deelde ik de top-6 tijdrovende activiteiten van de contractmanager. Deze informatie kwam voort uit het jaarlijks onderzoek naar de rol, de positie en de beloning van contractmanagers 2013. Dit onderzoek werd uitgevoerd door CM Partners. In de aanloop naar Nationale Contractmanagement Conferentie 2015 voerden we het onderzoek uit nogmaals uit. De resultaten hiervan wil ik graag […]

Lees deze blog

Top 6 activiteiten van de contractmanager

23 dec 2014 door Gert-Jan Vlasveld - Contractmanagement Onderzoek Relatiemanagement

Wanneer je als contractmanager op operationeel niveau de contracten binnen jouw organisatie managet, waar besteed je dan de meeste aandacht aan om de beoogde doelstellingen te realiseren? Wat uit het rijtje verantwoordelijkheden, verplichtingen, procedures, afspraken, voorwaarden en tarieven neemt het meeste tijd in beslag? Dat vroegen we bij CM Partners in ons onderzoek naar rol, […]

Lees deze blog

Positioneer een contractbeheerder en een proceseigenaar in de organisatie

18 dec 2014 door Gert-Jan Vlasveld - Beleid CATS CM Methode Contractbeheer

Vaak zien we verschil tussen leveranciers en opdrachtgevers als het gaat om het positioneren van de rollen binnen de organisatie. Dit wordt veroorzaakt door het belang dat de interne organisatie eraan hecht. Als vervolg op mijn vorige blog ‘Samenspel van contractmanagement rollen’, waarin ik vooral de contracteigenaar, de contractmanager en de servicemanager naar voren bracht, […]

Lees deze blog

Samenspel van contractmanagement rollen

09 dec 2014 door Gert-Jan Vlasveld - CATS CM Methode Contractmanagement Operationeel

In het contractmanagementproces zijn er zowel aan de opdrachtgeverskant als aan de leverancierskant voor het managen van een contract vijf rollen: contracteigenaar, contractmanager, servicemanager, contractbeheerder en procesbeheerder. Ik wil vooral het belang van de eerste drie rollen aankaarten. Let wel, rollen en dus niet perse functies. De aanwezigheid van deze rollen binnen een organisatie en […]

Lees deze blog

Rara, wie is de contracteigenaar ?

25 nov 2014 door Gert-Jan Vlasveld - Beleid CATS CM Methode Contractmanagement

Ik kaartte het in mijn blog van afgelopen week al even aan, het belang van een contracteigenaar. Omdat het managen van een contract gebeurt door de contractmanager, wordt het belang van een contracteigenaar niet altijd juist ingeschat. Om het aantal ‘zwevende’ contracten binnen organisaties nog maar even achterwege te laten, want in de loop der tijd wordt […]

Lees deze blog

Risico’s managen met rollen en zelfevaluatie

19 nov 2014 door Gert-Jan Vlasveld - CATS CM Methode Contractmanagement Operationeel

Herken je dit? Jouw organisatie heeft ogenschijnlijk gestroomlijnde processen en een proactieve uitvoering voor het managen van contracten, maar toch behaal je niet de beoogde effecten en resultaten. In mijn vorige blog gaf ik een reactie op de uitkomsten van het onderzoek commissie Elias. De resultaten zijn eyeopeners voor iedere organisatie. Nu kun je natuurlijk op managementniveau […]

Lees deze blog

Commissie Elias: onprofessioneel contractmanagement bij de overheid

14 nov 2014 door Gert-Jan Vlasveld - Contractmanagement

Contractmanagement staat aan de basis van een regiemodel en is daarmee een essentiële factor voor een productieve samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (leveranciers). Na het zetten van de handtekeningen op een contract is het niet slechts een stuk papier dat in een archiefkast dient te verdwijnen. Een contract dient de efficiënt gemanaged te worden om […]

Lees deze blog

Next step: contractstrategie

15 sep 2014 door Gert-Jan Vlasveld - Contractmanagement Strategie

In het vorige blog vertelde ik over een operationeel manager die in eerste instantie overtuigd was van de voordelen van contractmanagement, maar die het belang van volledigheid als hoge drempel deed gelden. Nu schets ik u een tegenovergestelde situatie, waarbij contractstrategie een grote rol speelt. Kortgeleden was ik bij een grote organisatie en sprak ik […]

Lees deze blog

(On)volledigheid, geen drempel maar juist een reden voor contractmanagement

27 aug 2014 door Gert-Jan Vlasveld - Contractmanagement Implementatie Strategie

Twee maanden geleden had ik een gesprek met een operationeel manager, die werkzaam is bij een organisatie in een branche die het op dit moment moeilijk heeft. Ik laat hier even in het midden welke bedrijfstak dit betrof. Aangezien vele bedrijfstakken het momenteel moeilijk hebben, gaat dit blog voor een breed scala organisaties op. Het […]

Lees deze blog

Overheid, neem contractmanagement serieus!

04 aug 2014 door Gert-Jan Vlasveld - Aanbesteden Contractmanagement Inkoop

De afgelopen weken heb ik mij verbaasd over de manier waarop de overheid met contractmanagement omgaat of zoals ze zelfs in bepaalde gevallen een belangrijk onderdeel als contractmanagement totaal lijkt te negeren. Het eerste wat mij opviel, betrof het onderzoek van de commissie Elias, die de oorzaak van het falen van veel van de grote […]

Lees deze blog

CATS CM naar een hoger niveau: CATS CM® editie 2014 is gelanceerd

28 jun 2014 door Gert-Jan Vlasveld - CATS CM Methode Contractmanagement Implementatie Operationeel

We hebben er met smart naar uitgekeken en eindelijk is het zover: CATS CM editie 2014 ligt vanaf half juni in de (virtuele) winkel. De eerste uitgave uit 2008 was beschreven vanuit het perspectief van de ICT-leverancier. Daar hadden medeauteur Jan van Beckum en ikzelf destijds veel affiniteit mee, mede door de vele voorbeelden vanuit […]

Lees deze blog

Eind mei gaat Contract Management Blog van start!

20 mei 2014 door Gert-Jan Vlasveld - Contractmanagement

Ter gelegenheid van het boek CATS CM® editie 2014, dat medio juni zal verschijnen, start Gert-Jan Vlasveld dit blog. Hij is deskundige op het gebied van contractmanagement, senior partner bij CM Partners en schreef samen met collega auteur Jan van Beckum in 2008  de eerste editie van het boek. Met dit blog wil hij zijn ervaringen en brede kennis […]

Lees deze blog

Hoe meet je het effect van contractmanagement?

12 apr 2014 door Gert-Jan Vlasveld - Contractmanagement Implementatie Strategie

Een vraagstuk waar iedereen binnen het vakgebied contractmanagement mee worstelt, is die van de effectmeting. De toegevoegde waarde van contractmanagement zit dieper geworteld dan in besparingen alleen en is daarom niet puur in een cijfer uit te drukken. Doelstellingen die een contracteigenaar voor ogen heeft, zijn op meerdere manieren te bereiken. Contractmanagement zorgt ervoor dat dit zo […]

Lees deze blog

Bel mij terug