Door Gert-Jan Vlasveld

Regelmatig komen tijdens contractmanagement trainingen de vaardigheden van contractmanagers ter sprake. Nu zijn een aantal competenties echt noodzakelijk wanneer je als contractmanager succesvol wilt zijn. Denk bijvoorbeeld aan onderhandelen en mondelinge vaardigheid. Maar betekent dit dat je als contractmanager dominant moet zijn?

Het vaardighedenpalet van de contractmanager

Op deze vraag is geen eenduidig antwoord te geven. Ik zal hem dan ook met gepaste nuancering beantwoorden, mede gebaseerd op de inzichten uit het boek ‘CATS CM®, editie 2014’ en de NBCM publicatie ‘De competente contractmanager’.  Hierin staan lijsten met persoonlijke vaardigheden voor contractmanagers. Tussen de twee lijsten zitten veel overeenkomsten en enkele verschillen; in hoofdlijnen komen dezelfde skills aanbod, namelijk:

 

Vaardigheden versus dominantie

Hoe verhouden deze vaardigheden zich ten opzichte van dominantie?  De TMA® methode van EhrmVision geeft hier enig inzicht in. Volgens deze methode is dominantie een van de drijfveren van mensen; iets wat mensen van binnenuit beweegt tot een bepaalde actie.

Dit artikel omschrijft het mooi: “Drijfveren zijn neutraal, dat wil zeggen dat het niet goed of slecht is of de drijfveer sterk of zwak is vertegenwoordigd. Echter in een bepaalde omgeving, functie of rol komt een bepaalde drijfveer, of combinatie van drijfveren, beter tot zijn recht.”

Een hoge score op de drijfveer dominantie heeft een positieve invloed op de ontwikkelbaarheid van de competenties assertiviteit, onderhandelen en overtuigingskracht. De eerste twee competenties vind je terug in de CATS CM lijst en in de NBCM lijst staat alleen ‘onderhandelen’. Welke van de twee lijsten je er ook bij houdt, je treft nog genoeg  competenties aan die wel relevant zijn voor de contractmanager, maar waarvoor je dus helemaal niet dominant hoeft te zijn!

On-demand dominant

Conclusie? Een contractmanager zal soms dominant kunnen en wellicht moeten zijn, terwijl dat op andere momenten juist niet bijdraagt aan succes. Laten we de vereiste ‘situationeel dominant’ noemen. Als ik kijk naar de contractmanagers die ik zelf ken, dan herken ik dit beeld. Zij zijn van nature niet dominant in de omgang, maar ze kunnen het wel degelijk zijn als dat nodig is!

 

Ook aan je persoonlijke vaardigheden werken? Vraag ons naar de mogelijkheden!

Bel mij terug