Contractmanagement Conferentie: met Vested op weg naar duurzaam relatiemanagement

Door Gert-Jan Vlasveld

VestedDe zesde nationale Contractmanagement Conferentie staat voor de deur; dinsdag 10 februari is het zover! Bij CM Partners kijken we er naar uit. Het programma telt maar liefst twaalf presentatoren die ieder hun expertise en visie op het gebied van contractmanagement komen delen. In dit artikel wil ik een internationale gast naar voren brengen: auteur en business consultant Kate Vitasek. Waarom? Kate Vitasek is een autoriteit op het gebied van strategisch relatiemanagement gedreven door innovatie en stichtster van Vested business model. Vested® en CATS CM® zijn parallelle ontwikkelingen die mooi op elkaar aansluiten. Waar Vested vooral focust op het tot stand komen van een contract, pakt CATS CM het op na de totstandkoming. De inzichten van beide methodes kunnen elkaar daarom uitstekend versterken. Een keynote die je dus eigenlijk niet mag missen!

Wat is Vested® precies?

Vested® business model is gebaseerd op het award-winnende onderzoek dat is uitgevoerd door University of Tennessee College of Business Administration en gesponsord door de U.S. Air Force. Eigenlijk is Vested meer dan een business model. Het is een methode en een mindset om hoogwaardig business relaties te managen, vooral ten behoeve van de totstandkoming van waardecontracten.

Wat zijn dan waardecontracten? Vrij eenvoudig gezegd: het zijn contracten die een resultaat in termen van toegevoegde waarde als uitgangspunt hebben. Je hebt contracten die zijn gebaseerd op transactie, op performance en op waarde (outcome/value). Je beschrijft in zo’n contract niet wat er moet gebeuren, maar wat je samen wilt bereiken en hoe je gaat samenwerken om dat te bereiken. Met andere woorden, de gewenste uitkomst is de waarde die tijdens het verloop van een contract wordt gerealiseerd. Volgens de Vested methode moet je voor succesvolle contracten meer naar waardecontracten toe werken. Het krachtige aan dit model, alsmede aan deze vorm van contracten, is de evenredige betrokkenheid van alle partijen om elkaars succes te realiseren. Een absolute must om een succesvol verloop te realiseren.

Waar ontmoeten Vested en CATS CM elkaar?

Bij CATS CM zijn taken opgesplitst in ‘Work to be done’(WTBD) en ‘All Other Contract Matter’(AOCM). Feitelijk verschuift de verhouding van deze taken als je verandert van contractvorm. Bij transactie- en performancecontracten zijn de te verrichten acties redelijk concreet. Hierdoor valt een groot gedeelte van de beschreven taken dan ook onder WTBD. Bij een waardecontract zijn de afspraken meer gericht op het toekomstbeeld, op de te behalen doelstellingen. Een waardecontract is dus veel meer toegespitst op relatiemanagement en samenwerking. Hierdoor zie je bij dergelijke contracten een verschuiving van werkzaamheden van WTBD naar AOCM. De rol van een contractmanager wordt dan ineens van een nog groter belang!

We verwachten dat in de toekomst dit soort contracten in toenemende mate gesloten gaan worden in de markt. Contractmanagement zal hierdoor in een nieuwe stroomversnelling geraken. De CATS CM methode is hier ook op ingericht. Als je namelijk weet hoe je een contract wilt managen, kun je daar als organisatie tijdens de totstandkoming van een contract rekening mee houden.

Kate Vitasek’s key note op Contractmanagement Conferentie

Vested®’ is tegenwoordig al een nieuwe manier van samenwerken bij outsourcing trajecten. De Vested methode helpt je bij het beschrijven van een samenwerking. Hoe moet deze eruit gaan zien en hoe kom je dan daadwerkelijk tot waardecontracten? Kate Vitasek zal op de Contractmanagement Conferentie uitgebreid toelichten wat de Vested aanpak inhoudt en de relatie van deze methode met het contractmanagementproces.

► Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor de conferentie op 10 februari. Schrijf je nu in!

Tot dinsdag?

Meer informatie

Bel mij terug