Door Gert-Jan Vlasveld

Jan van Beckum

Op 31 juli is Jan van Beckum, onze collega, vriend, inspirator, oprichter van CM Partners en drijvende kracht achter CATS CM op 67 jarige leeftijd overleden. Na een kort ziekbed en een intense strijd.
Velen kennen Jan als één van de drijvende krachten achter CM Partners, als gepassioneerd contractmanagement trainer en als medeauteur van de succesvolle methode CATS CM. De geboren docent vond het heerlijk om voor een groep te staan, waar hij mensen kon raken met zijn gedachtengoed. Jan genoot ervan om te zien dat de toegevoegde waarde van het vak werd erkend en in de praktijk ook zichtbaar was. Een ieder die ooit een training van Jan heeft gevolgd, zal zich waarschijnlijk nog herinneren hoe hij de aandacht direct wist te grijpen met zijn inleidende uitspraak:
“Ik ben geen IT-er. Wat ik heel goed kan, is processen identificeren en er vorm aan geven. Als je op een procesmatige manier tegen de business aankijkt, dan kom je op contractmanagement.”
Jan heeft met zijn open geest altijd mogelijkheden gezien voordat anderen die zagen. Hij zag bijvoorbeeld als één van de eersten welke mogelijkheden computers bieden in het onderwijs; hij was de inspirator en projectleider voor de ontwikkeling van het e-learningsysteem avant la lettre. Wat de toegevoegde waarde van contractmanagement werkelijk kan zijn, bemerkte hij ook al voor de eeuwwisseling. De noodzaak van contractmanagement bij de toenmalige zakelijke relaties ontging hem net zo min. Jan begreep als geen ander dat een contract geen juridisch instrument is, maar een beschrijving van de relatie tussen twee partijen die vorm willen geven aan hun samenwerking. Een samenwerking waarvan de vorm en inhoud alleen maar ingevuld kan worden door mensen. Het was Jans betrokkenheid bij mensen die maakte dat hij hen wilde faciliteren.
We waren oud-collega’s en deelden dezelfde visie over professioneel contractmanagement. In 2002 startten we dan ook met de ontwikkeling van CATS CM, tegenwoordig de dé facto contractmanagement methode. We hebben deze in 2014 nog samen herzien en opnieuw vormgegeven.
In 2005 hebben we samen CM Partners opgericht. Nu tien jaar geleden. Onze collega’s en wij hadden ons het jubileumjaar iets anders voorgesteld. We troosten ons met de gedachten dat CM Partners zonder de impuls van Jan niet dezelfde toonaangevende invloed op het vakgebied zou hebben gehad. Hij leeft voort in de methode CATS CM, die momenteel zoveel erkenning krijgt.
We zijn hem zeer erkentelijk voor alles dat hij voor ons gedaan heeft en wat hij voor het vakgebied contractmanagement betekend heeft. We wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, familie en vrienden veel sterkte met dit verlies.
Naar Jan zijn uitdrukkelijke wens is hij in besloten kring begraven.
Dag Jan, we zullen je inspirerende kracht missen. Rust zacht.
Gert-Jan Vlasveld                                             Arjen van Berkum
Senior Partner CM Partners                           Managing Partner CM Partners

Bel mij terug