Door Gert-Jan Vlasveld

relatie

Tijdens de achtste Nationale Contractmanagement Conferentie (NCMC) sprak ik over de herontdekking van de relatie. In het verre verleden was de relatie tussen zakelijke partners van groot belang. De relatie tussen opdrachtgever en leverancier werd de laatste decennia niet als bepalend aangemerkt. Huidige inzichten gooien het roer weer om. Contracten draaien niet meer om prijsafspraken, maar om het creëren van gezamenlijke waarde. Deze erkenning in relatie tot het vakgebied opent deuren voor innovatie en samenwerkingen.

Meer aandacht voor contractmanagement

In de loop van de jaren hebben we veel zien veranderen voor contractmanagement. De toenemende aandacht voor contractmanagement is niet alleen de opvallendste, maar ook één van de belangrijkste veranderingen. Begrijpelijk, als je kijkt naar de impact dat contractmanagement heeft op de business, op innovatie en op relaties. Vooral als het gaat om het managen van contracten met partijen die aandeel hebben in bedrijfskritische onderdelen.

Deze ontwikkeling zien we bij CM Partners terug in de dagelijkse werkzaamheden. Zo steeg het aantal trainingsdagen vorig jaar met 50% en hebben inmiddels meer dan honderd contractmanagers het CATS CM Foundation examen met goed gevolg afgelegd.

De relatie als spil van contractmanagement

Dat brengt me tot een andere belangrijke ontwikkeling in contracten en contractmanagement, namelijk de herontdekking van de relatie. Het biedt veel voordelen om niet in ‘wij’ en ‘zij’ te denken, maar in ‘ons’. Gezamenlijkheid is waardevol in de zin van écht samenwerken om voor beide partijen tot een mooi resultaat te komen.

Dit klinkt in de huidige tendens van contracten wellicht als nieuw. Waarom zien we het als een herontdekking van de relatie? Het is nog niet zo lang geleden dat overeenkomsten toch echt werden gesloten als een ‘gentlemans agreement’ of ‘overeenkomst tussen heeren’. Je had elkaar je woord gegeven. Als je je niet aan je woord hield, betekende dat een enorme afbreuk aan je relatie en aan je betrouwbaarheid in het algemeen. De relatie was de basis van iedere samenwerking. In de loop der jaren is de markt waarin organisaties zich begeven harder en competitiever geworden en heeft men het zakendoen op basis van eergevoel laten versloffen.

Hoe anders is het tegenwoordig?

In deze tijd hebben we dikke pakken papier en vele woorden nodig om de wederzijds verplichtingen vast te leggen. Onder het adagium van het meeste uit je relatie halen gaan vele contracten ten koste van de relatie. Natuurlijk kun je er ook anders tegenaan kijken: gezamenlijk waarde creëren voor beide partijen. Samenwerken dus. De status van de relatie is dan een bepalende factor voor succes.

Dit is ook precies wat tijdens NCMC in de verschillende keynotes en parallelsessies naar voren kwam. De contractmanager als spil van de relatie en de samenwerking. Het positieve effect van samenwerkingsrelaties was dan ook duidelijk voelbaar en zichtbaar in de duo-presentaties. Opdrachtgevers en leveranciers die niet meer als kille, officiële contractpartijen tegenover elkaar stonden, maar als partners samen op het podium hun successen en valkuilen deelden.

Sleutelwoorden tijdens deze NCMC sessies waren terecht vertrouwen, trots, ecosysteem en synergie. Het voordeel was overduidelijk voor beide partijen, als een prachtige herontdekking van hun relatie. Opnieuw werd bewezen dat een goede relatie iedere samenwerking doelmatiger, goedkoper, prettiger én innovatiever maakt.

 

Bel mij terug