De connectie tussen leveranciersmanagement en contractmanagement

Door Linda Tonkes
01 - 03 - 2019 - Contractmanagement

Waarom zou je aan leveranciersmanagement doen, contractmanagement kan het contact met leveranciers toch onderhouden? Dit heeft alles te maken met het ruimere speelveld van leveranciersmanagement. Steeds meer zijn externe partijen van invloed op de organisatiedoelstellingen. Deze leveranciers voeren een stuk(je) van de bedrijfsprocessen uit en hebben hierdoor een grote impact op de corebusiness van een organisatie. Een goede reden om deze relaties zorgvuldig te kiezen en te koesteren.  Binnen leveranciersmanagement is men verantwoordelijk voor het aangaan van effectieve samenwerkingen en het onderhouden van leveranciersrelaties, met als doel een optimale bijdrage aan de strategische organisatiedoelstelling te realiseren. Dit brengt drie hoofdactiviteiten met zich mee: tot de juiste keuze komen voor leveranciers, het kiezen van de juiste samenwerkingsvorm en het managen van de leveranciers nadat deze keuzes zijn gemaakt.

Het belang van leveranciersmanagement

Leveranciersmanagement is belangrijk voor organisaties, omdat zij voor hun eigen succes in toenemende mate afhankelijk van hun leveranciers. Je kunt stellen dat het een van de kerntaken van een organisatie is geworden. De behoefte om dit goed te doen ontstaat doordat organisaties steeds meer focussen op hun corebusiness en de rest uitbesteden aan partijen die deze taken efficiënter kunnen vervullen. Door de stijging van outsourcing wordt de impact van leveranciers op de organisatiedoelstellingen steeds groter; leveranciers spelen dus een steeds bepalender rol in factoren als omzet en strategische doeleinden.

De connectie met contractmanagement zit ‘m in het feit dat voor goed contractmanagement een goede samenwerking met de leverancier ook essentieel is. Alleen is daarbij het primaire doel het realiseren van de contractdoelstellingen. Maar ook  de contractmanager verzamelt gedurende een contract allemaal informatie over een leverancier, wat weer nuttige inzichten oplevert voor leveranciersmanagement.

Taken en verantwoordelijkheden van de leveranciersmanager

De leveranciersmanager heeft een bredere horizon dan de contractmanager. De primaire taak van leveranciersmanagers om de juiste leveranciers te kiezen en florerende relaties te onderhouden, brengt verantwoordelijkheden met zich mee als onder andere marktverkenning, overzicht houden op de bestaande leveranciersportfolio, bepalen van de leveranciersbehoeften van een organisatie, leveranciersselectie, de strategie uitstippelen en performancemanagement uitvoeren.

Het CATS Leveranciersmanagementmodel

Hoe kun je aan de geschetste activiteiten die onder leveranciersmanagement vallen een juiste invulling geven? Hiervoor ontwikkelden we bij CM Partners het zogenaamde CATS Leveranciersmanagementmodel. Steekwoorden die de basis vormen voor het CATS leveranciersmodel zijn governance, regievoering, leveranciersportfolio management, marktverbinding en relatiemanagement.

 

Wil je meer weten over leveranciersmanagement en het CATS Leveranciersmanagementmodel? Lees ‘Wat is leveranciersmanagement’!

 

Bel mij terug