Ryan Breinburg (WUR): “Als contractmanager ben je nooit uitgeleerd.”

Door Linda Tonkes

We zien steeds meer passie groeien voor het vakgebied contractmanagement. Niet onlogisch, als je bedenkt welk (aanzienlijk) deel contracten uitmaken van een organisatie. Het aantal contractmanagers groeit dan ook in de markt. Contractmanagement blijkt niet een saai, maar een dynamisch en aantrekkelijk vak. Dat vindt ook Ryan Breinburg uit Westervoort, contractmanager bij Wageningen Universiteit en Research (WUR). In dit interview vertelt hij over zijn start als contractmanager, over het belang van de juiste vaardigheden en over zijn visie op de toekomst van het vakgebied.

Ryans veelzijdigheid komt al naar voren als hij zich voorstelt. Onder andere familie, vrienden, fitness, tuinieren en kunst staan in zijn leven hoog in het vaandel, maar ook contractmanagement heeft zijn hart gestolen.

“Toen ik in Den Haag ging studeren, kwam ik in aanraking met contractmanagement en ontdekte ik CATS CM®. Al vrij snel wist ik dat ik als contractmanager aan de slag wilde. Wat mij het meest aantrok aan het vakgebied, was dat ik alle kennis en skills die ik opdeed tijdens mijn stages en bijbanen niet verloren zouden gaan in dit vakgebied. Contractmanagement sloot aan bij mijn ambitie om mij heel breed te scholen zonder dat geleerde aspecten overbodig worden. Als contractmanager schakel je ook als de spin in het web met een hoop partijen. Dit maakt dat je een mix nodig hebt van hard skills en soft skills, zodat je zowel de harde kant als de zachte kant van het werk kunt uitvoeren. Het maakt ook dat je niet snel uitgeleerd bent, want de lijst aan hard en soft skills die van pas komen als contractmanager is lang.”

Complex samenspel van hard en soft skills

Veelzijdigheid en het complexe samenspel van hard en soft skills maakt dat Ryan zich aangetrokken voelt tot contractmanagement. En het feit dat je je altijd kunt blijven ontwikkelen speelt een inspirerende rol. Ryan deed een afstudeeronderzoek, waarbij hij onderzocht hoe Publiek Private Samenwerkingen (PPS) zich verhouden tot inkoop en contractmanagement. Het gaat bij PPS om complexe contracten met lange looptijden, waarbij vaak veel geld mee gemoeid is. Binnen dit onderzoek zette hij alle hard en soft skills uiteen die een contractmanager bij de organisatie als mediator moet hebben. Een uiteenzetting die cruciaal is om contractmanagers de juiste skills te laten ontwikkelen om zo nog beter in staat te zijn de contractdoelstellingen te realiseren.

“Natuurlijk heb ik alles binnen mijn stages en bijbanen op een ander niveau geleerd, maar alle kennis en vaardigheden komen echt van pas bij het managen van contracten.”

Ryan noemt onder andere procesinrichting, juridische zaken en risicomanagement als reden voor zijn keuze voor contractmanagement, maar ook de menselijke kanten als communiceren, luisteren, inlevingsvermogen, presenteren, creativiteit en klantgerichtheid spreken hem aan.

“Ik vind contractmanagement gewoon een prachtig vak. Als contractmanager moet je integer, creatief en flexibel zijn. Als beveiliger, één van mijn bijbanen tijdens mijn studies, spraken die waarden me al aan en werden ze succesvol beproefd.”

Samen werken aan resultaat

Het wordt snel duidelijk dat Ryan het leuk vindt om mensen een prettige ervaring mee te geven. Ook tijdens zijn enthousiaste praktijkverhalen is dit duidelijk hoorbaar. Zo moesten er bijvoorbeeld toen de coronapandemie oprukte in Nederland desinfectiezuilen geïnstalleerd worden binnen diverse locaties van de Wageningen University & Research en moest er desinfectiemiddel worden ingekocht, onder enorme tijdsdruk.

“Als contractmanager schroom ik dan niet de leverancier een handje te helpen bij het installeren van de desinfectiezuilen. ’s Avonds was de klus door overwerk aan beide kanten toch binnen de deadline geklaard. Dan ben ik echt trots op de soepele samenwerking.”

De toekomst van contractmanagement

Tijdens zijn studie signaleert Ryan de trend dat bedrijven steeds meer gaan uitbesteden. Destijds betrof dat voornamelijk secundaire processen zoals schoonmaak, catering en beveiliging. Nu merkt hij op dat ook productie van halffabricaten steeds meer naar externe partijen geschoven wordt.

“Waarom zou je zelf iets doen, wat een ander beter kan? Maar dan wil je jezelf ook verzekeren van het feit dat de ander het ook daadwerkelijk beter doet. Vooral als het gaat om strategische partijen, die zich gaan mengen in jouw primaire dienstverlening. Fouten zijn menselijk en het is gewoon moeilijk om iedereen volgens een overeenkomst van dertig pagina’s te laten werken zonder dat een overkoepelend persoon dat managet. Aangezien organisaties steeds meer secundaire maar ook primaire processen uitbesteden, kan het niet anders dat contractmanagement steeds belangrijker gaat worden voor organisaties en dus het beroep van contractmanager een hogere prioriteit krijgt.”

“Het zou naar mijn mening niet ondenkbaar zijn, dat er binnen de komende tien á vijftien jaar ook contractmanagementfuncties hoger in de organisatie zullen ontstaan, zoals de Chief Contract Officer.”

Verder vertelt Ryan dat je als contractmanager een grote bijdrage kunt leveren aan de optimale exploitatie van contracten door te sturen op realisatie van organisatiedoelstellingen met in achtneming van goed opdrachtgeverschap, zodat de opdrachtgever-leveranciersrelatie gezond blijft. Relatiemanagement wordt steeds belangrijker, intern en extern. Je moet intern immers ook kunnen uitspreken wanneer de leverancier gelijk heeft.

Een ander onvermijdelijk punt waar contractmanagement de komende decennia een invloedrijke rol in zal spelen volgens de Westervoortse contractmanager, is duurzaamheid.

Als contractmanager kun je tevens veel invloed uitoefenen op hoe duurzaam er wordt gehandeld. Ik vind het belangrijk dat je je als contractmanager met duurzaamheid bezighoudt. Grondstoffen zijn niet oneindig. Ook dit gaat binnen contractmanagement een grotere rol spelen.”

Als laatste sluit Ryan af met een toekomstfactor dat de afgelopen maanden al voor veel opschudding heeft gezorgd: pandemieën. “Naarmate de bevolking toeneemt zullen pandemieën meer voorkomen. Dit veroorzaakt zeker een impact, waardoor ik verwacht dat contractmanagement flexibeler gaat worden.”

Aldus, een interview met een gedreven en gepassioneerd contractmanager. Herkenning alom aan de kant van CM Partners. Contractmanagement is hip. We willen Ryan bedanken voor zijn inspirerende kijk op het vakgebied!

Bel mij terug