Marie-Thérèse (Kentalis): “Online is de inhoudelijke kwaliteit van hetzelfde niveau.”

Door Linda Tonkes

We hadden al de ambitie om onze trainingen en examens online te gaan geven. Overtuigd van de goede leerervaring die het zou brengen, hebben we met veel energie deze stap versneld nu omstandigheden erom vroegen. Online trainingen worden opgevolgd door een fysieke terugkomdag, omdat elkaar ontmoeten als vakgenoten natuurlijk van groot belang blijft. Vakgenoot Marie-Thérèse Schellekens deed online de CATS CM® Versie 4 Updatetraining en deelde haar ervaring met ons in een interview.

Marie-Thérèse SchellekensMarie-Thérèse werkt bij Koninklijke Kentalis, een organisatie die ondersteuning biedt aan mensen die doof, slechthorend, of doofblind zijn of die een taalontwikkelingsstoornis hebben.

De afdeling inkoop en contractmanagement zal in 2020 bestaan uit een team van drie inkopers, twee assistent contract beheerders, één contractbeheerder, één inhuur contractmanager, een strategische contractmanager en twee tactische contractmanagers. Marie-Thérèse is contractbeheerder, die binnen haar takenpakket ook taken heeft die te maken hebben met het managen van contracten. Hoe heeft ze de online training ervaren?

Wat is jouw rol bij Kentalis?

“Ik ben sinds 2011 werkzaam bij Kentalis en begonnen op als service desk medewerker. Een jaar geleden werd ik gevraagd om de contractmanager te gaan ondersteunen. Het werk dat uit de contracten voortvloeide, steeg hem boven het hoofd uit. Dus ben ik enthousiast aan de slag gegaan als contractbeheerder. Om meer bekend te raken met het vakgebied contractmanagement heb ik vorig jaar eerst een mini-seminar gevolgd bij CM Partners. De CATS CM visie sprak me aan. Daarom heb ik me toentertijd ingeschreven voor de training “Contractmanagement CATS CM® Foundation’. Deze heb ik gewoon klassikaal gedaan”

Hoe heeft CATS CM Foundation jou verder geholpen?

“Deze training heeft me in de praktijk echt verder geholpen. Het gaf me handvatten om alles in goede banen te leiden. Maar ik was ervan overtuigd dat ik van nog meer toegevoegde waarde kon zijn door me verder te specialiseren met behulp van de training ‘Contractmanagement CATS CM® Practitioner’. Vanwege een reorganisatie kostte het even wat moeite om het hoog op de agenda te krijgen bij mijn leidinggevende, maar uiteindelijk kreeg het de prioriteit.”
“Toen het akkoord viel was inmiddels de nieuwe versie van de methode CATS CM uitgekomen. Dus eerst de ‘CATS CM® Versie 4 Updatetraining’ doen leek me de meest logische stap. Dat was een mooie aanvulling op de bestaande materie uit de CATS CM Foundation. Eerdaags ga ik starten met de CATS CM Practitioner, online. Ik heb er veel zin in!”

De CATS CM® Versie 4 Updatetraining vond online plaats. Geweldig dat dit zo snel was ingeregeld. Mijn voorkeur gaat normaliter wel uit naar een klassikale training, maar ik was blij dat de training gewoon door kon gaan. Achteraf gezien was de inhoudelijke kwaliteit absoluut van hetzelfde niveau. Vooraf kon je aangeven wat je behandeld wilde hebben en telkens achteraf werd er wederom gevraagd of er nog onbehandelde aspecten waren. Dus er werd echt wel voor gezorgd dat we alle kennis eruit haalden die we nodig hebben. Als je dan onderwerpen laat schieten als cursist, dan ligt het ook wel aan jezelf.”

Wat vind je van versie vier van de methode?

“De methode is nu uitgebreider en meer helder. Naast de veranderingen en toevoegingen in de methode, denk ik dat de toegevoegde waarde vooral ligt in hoe de processen nu omschreven zijn. CATS CM versie 4 biedt meer perspectieven en is nu vanuit alle invalshoeken toe te passen. Bijvoorbeeld, mijn leidinggevende heeft een achtergrond vanuit de inkoop en kijkt anders naar het beheren en managen van contracten. Inkoop en contractmanagement horen beiden bij dezelfde boom maar het zijn verschillende takken. Ik kon door de training mijn manager dit inzicht geven.”

Hoe ervaarde je het online karakter van de training?

“Maar zoals verwacht vond ik de online training inderdaad verschillen met de klassikale training qua opzet. Het vroeg even wat meer focus van mezelf. Ik was eerder geneigd om even weg te lopen voor een kop koffie bijvoorbeeld, haha. Daarnaast merk je dat de interactie met mede-cursisten anders is. Het online karakter vraagt om wat meer structuur, dus moet je allemaal wat meer op je beurt wachten. Ook de pauzes doe je in dit geval allemaal apart, ook als rustpauze van het beeldscherm. Dat maakt het onderling sparren met de groep wat lastiger.”

“Ik zie daarom ook veel toegevoegde waarde in de bijeenkomst die achteraf gaat plaatsvinden met alle deelnemers van de updatetraining. Een mooie gelegenheid om toch nog te kunnen sparren met vakgenoten en de auteurs van de methode. Meteen leuk voor je netwerk zo’n bijeenkomst!”

Bel mij terug