Niveau ‘ad hoc’ het meest aangetroffen volwassenheidsniveau

Door Linda Tonkes

systemenIs vrijwel iedereen ervan overtuigd dat in veel gevallen een contract gewenst is, over het managen daarvan bestaat nog immer de nodige onduidelijkheid, niet in de laatste plaats omdat het vaak wazig is hoe een contract dient te worden ‘bestuurd’. De praktijk leert dat het goed managen van een contract al snel een besparing oplevert van 5 tot 10 procent van de waarde van het contract.

‘Alle contractueel vastgelegde verplichtingen, procedures, afspraken, voorwaarden, tarieven en verantwoordelijkheden rond een overeenkomst moeten worden gemanaged. Dat geldt ook voor hiaten, onduidelijkheden, onjuistheden en gewenste wijzigingen in het contract. Degene die vanuit zijn organisatie de verantwoordelijkheid draagt om bovengenoemde zaken met de wederpartij te regelen, heeft de rol of functie van contract manager. Wat hij geacht wordt te doen, staat in zijn functieomschrijving. Hoe hij dat het beste kan aanpakken, wordt daarin niet vastgelegd.’ Aldus luidt de flaptekst van het boek CATS CM van auteurs Jan van Beckum en Gert-Jan Vlasveld, dat onlangs is verschenen. Over het ‘hoe’ werd onlangs ook gesproken op de Nationale CM Conferentie. Hoe juist bovenstaande is, maakten de keynote-speakers en de mensen die een parallelsessie gaven, duidelijk: er is geen gestandaardiseerde aanpak van contractmanagement. Hoe het wordt gedaan, is afhankelijk van een groot aantal factoren, waaronder persoonlijke aanpak en aard van het bedrijf.

Meer lezen over het ad hoc karakter van de gemiddelde contractmanagement aanpak, het contractlevenscyclus en de systemen? Download het artikel dat in augustus verscheen in Keynotes, het magazine van ITSMF

 

Bel mij terug