Smart contracts: drie eigenschappen die blockchain zo krachtig maken

Door Linda Tonkes

Waarom blockchain beter is dan traditionele databases voor specifieke toepassingen

Gastblog: Alex Dowdalls, partner bij AXVECO

 

Een klant las dat blockchain de wereld zou gaan “disrupten”.  Zoekende naar zijn leercurve kwam dan ook deze prangende vragen naar boven: wat is het dan en waarom is het beter dan andere databases? Een goede vraag, waar we in relatie tot smart contracts graag op in gaan.

In een relatief korte tijdsbestek heeft Blockchain de stap gemaakt van een onbekende, nogal nerdy technologie tot een breed bekend fenomeen.  Het staat volop in de belangstelling van grote ondernemingen, academies, overheden en vele burgers. Dit komt niet in het minst door de toepassing als cryptovaluta.  Wie het nieuws een beetje volgt, heeft gedurende de opmars van cryptomunten de spectaculaire val van Bitcoin en Ethereum gezien, na veelbelovende Initial Coin Offerings (ICO) en de eerste crypto-miljonairs.  Uit een recente marktonderzoek blijkt zelfs dat meer dan 600.000 Nederlanders een cryptowallet hebben.

Waarom Blockchain

Kort en bondig gezegd, maken de volgende kerneigenschappen blockchain zo krachtig:

  1. Blockchain is een speciaal soort database, die data kan delen op een betrouwbare manier.
  2. Blockchain stelt partijen in staat om te handelen in fysieke en digitale bezittingen zonder tussenkomst van derde partijen.
  3. Blockchain voegt logica toe aan data, dat wil zeggen dat je voorwaardelijke acties kunt vaststellen in de database.

Deze kerneigenschappen zijn samen de aanleiding die de blockchainrevolutie heeft ontketend.  Daarom kan men cryptomunten overmaken aan elkaar zonder tussenkomst van een bank.  En als wij willen vaststellen dat dit geld alleen mag uitgegeven worden in een winkel met sportkleding, is dat ook programmeerbaar wegens de toevoeging van logica; het zogenaamde ‘money with strings attached’.

Maar de kracht van blockchain gaat verder.

De overtuigende kerneigenschappen van Blockchain

1. Blockchain is een database, waarin je data op een zeer betrouwbare manier kunt opslaan zonder tussenkomst van menselijk arbeid.

Denk bijvoorbeeld aan woningeigendom. De kadastrale gegevens van een woning kunnen eenduidig worden vastgelegd. Vervolgens kan de eigenaar van deze woning worden opgeslagen. Dit kan in blockchain zonder betrokkenheid van een organisatie zoals Het Kadaster.  Als men het huis verkoopt,  kan deze data  secuur worden geüpdatet in de blockchaindatabase. Alleen de eigenaar kan de woning verkopen en dan alleen zoals is vastgelegd in de database.

In landen waar er veel corruptie en omkoping plaatsvindt, is dit een uitkomst. Men kan met blockchain onomstotelijk vaststellen wie eigendomsrechten heeft en waarop.  Blockchain heeft een techniek in zich dat de integriteit van de data borgt.  Men kan geen aanpassing in deze data aanbrengen zonder dat anderen dat zien. Hiermee kunnen fouten, fraude en misverstanden worden voorkomen. Een groot voordeel: de techniek doet dit automatisch en autonoom, zonder afhankelijk te zijn van onoplettende technische beheerders of omkoopbare functionarissen.

2. Handelen in fysieke en digitale bezittingen zonder tussenkomst van derde partijen

Als wij door blockchain in staat zijn om – zonder menselijk tussenkomst – data te delen en uit te wisselen, ontstaat een nieuwe mogelijkheid voor transacties. Dit begint met het opstellen van een zogenaamde ‘token’ in blockchain.  Als wij afspreken dat deze token het eigendom vertegenwoordigt van een voorwerp, dan kunnen wij het handelen in dat voorwerp op een nieuwe manier mogelijk maken.

Blockchain kan vele waardeketens veranderen met behulp van deze tokens. Dit wordt ook ‘tokenisation’ genoemd.  Hierin ligt de reden waarom men denkt dat blockchain een revolutie ontketent. Neem het voorbeeld van de huis en kadastrale gegevens, waarbij we stellen dat een token het huis vertegenwoordigt. De eigenaar van de token is de eigenaar van het huis.  Wij kunnen nu tokens toepassen op dezelfde wijze als aandelen in een bedrijf, goederen in een logistieke keten, pensioenrechten, enzovoorts.  Nu kan men handelen in deze tokens via een betrouwbaar platform en zonder de noodzaak van derde partijen. Stel je eens voor dat we zouden kunnen handelen in aandelen zonder een beurs..!

Het gevolg hiervan is dat derde partijen theoretisch overbodig worden.  Is een bank nodig om geld over te maken? Is een notaris nodig om de eigendom van een huis over te zetten op een nieuwe eigenaar?  De huidige bedrijfsmodellen gingen uit van mogelijke duistere handelingen van mensen. Door de blockchaintechniek worden allerlei derde partijen dus theoretisch overbodig  In de praktijk echter, stelt de techniek de rol van derde partijen ter discussie zonder dat deze volledig verdwijnen.

Binnen afzienbare tijd zullen wij euro’s, dollars en andere munten zo verhandelen.  Giraal geld bestaat nu al, maar het kan niet worden geprogrammeerd. Je kunt tegenwoordig alleen een overboekingsdatum aangeven. Dat gaat veranderen.

3. Logica toevoegen aan data: smart contracts

Met de wetenschap van het bovenstaande, moge het evident zijn dat we met blockchain ook zogenaamde ‘smart contracts’ kunnen programmeren en naast de data in de database opslaan. Dit maakt het mogelijk om gewenste handelingen vast te stellen middels een programmeerbare code en deze vast te stellen als overeenkomst tussen twee partijen. Neem als voorbeeld het vastleggen van  nalatenschapswensen: “Als ik kom te overlijden, dan wil ik dat het eigendom van mijn horloge naar mijn zoon overgaat.”.  Dit soort afspraken worden als smart contracts in de blockchain opgeslagen en kunnen getriggerd worden om in actie te komen en tot handelen over te gaan. Een trigger kan gegenereerd worden door een ander systeem of door een mens. Bijvoorbeeld een sensor die aangeeft dat iets kapot is, het KNMI die aangeeft dat het geregend heeft of de gemeentelijke basisadministratie die melding doet van een overlijden.

Dit is een derde revolutie. Als wij nu smart contracts inzetten in bedrijfsketens, dan kunnen handelingen op basis van data worden uitgevoerd op een betrouwbare manier en zonder tussenkomst van derde partijen.  Neem bijvoorbeeld een internetbestelling. Men kan het geld overmaken naar een smart contract, die wacht op leveringsbevestiging van de koper (bijvoorbeeld door de bezorger), alvorens het geld over te maken naar de verkoper. Hiermee is internetfraude een nekslag toegediend; met simpele smart contracts kunnen dus bijvoorbeeld malafide webwinkels worden bestreden.

Samenvatting

Blockchain is een nieuwe techniek en het loont zich om je hierin te verdiepen, om zo over de toepassing van deze techniek na te denken. Momenteel zijn vele bedrijven, start-ups en overheidsinstanties druk bezig om hier kennis van te nemen, zodat zij hierop kunnen reageren of inspringen. Over vijf  jaar zal blockchain net zo’n dagelijkse begrip zijn zoals ‘internet’ dat vandaag de dag is. Degenen die hiervan de vruchten plukken, zullen erop vooruit gaan en hun concurrenten voorbijstreven…

 

Over Alex

Alex Dowdalls - smart contracts specialist bij AXVECOAlex is oprichter en partner bij AXVECO BV, die organisaties helpt om waarde te creëren en te beschermen. Hij werkt intensief samen met financiële, industriële en overheidsinstellingen, op vlakken als de adoptie van digitale technologieën – waaronder blockchain- en smart contracts, de overgang naar nieuwe bedrijfsmodellen en de verankering van governance, risk en compliance.

Naast zijn advieswerk verschijnt Alex vaak als platformspreker op branche events en educatieve seminars. Hij werkt samen met academische instellingen zoals Nyenrode University, NCOI, Computrain en andere trainingsplatformen die trainingen geven over corporate ventures en blockchain. Bij CM Partners verzorgt AXVECO de training ‘Introductie blockchain en smart contracts voor contractmanagers’.

 

Bel mij terug