#NCMC17: Samenwerking cruciaal voor succesvolle innovatie

Door Linda Tonkes

De synergie tussen opdrachtgever en leverancier laat de achtste Nationale Contractmanagement Conferentie bulken van inspiratie.

contractmanagement

Succesvol samenwerken is een kunst. “Het delen van kennis is ingewikkelder dan middelen. Het is meer dan een brok informatie.”, sprak bijzonder hoogleraar Ferry Koster in zijn openingskeynote. Hij legde daarmee direct de vinger op de ‘zere’ plek met betrekking tot het thema van dit jaar: ‘Contractmanagement, de springplank naar succesvol samenwerken’. Goed relatiemanagement lijkt zo vanzelfsprekend, maar in de praktijk schort het nog wel eens aan de balans. Om te laten zien waar ‘m dat nu in zit, kregen deelnemers een kijkje in diverse keukens. Dit mondde uit in een inspirerende compositie van best practice cases, een onderzoek naar relationeel contracteren, het menselijk gedrag, een award winnende scriptie en de onderlinge wijsheden van deelnemers zelf.

De conferentie werd geopend met een keynote van Ferry Koster, bijzonder hoogleraar aan het TIAS. Hij deed onderzoek naar het verband tussen samenwerking en innovatie. Ook voor contractmanagement zijn dit in de praktijk belangrijke elementen en kennen ze een zeer krachtige wisselwerking. Een échte samenwerking zorgt voor vertrouwen en vice versa. Contractmanagement is hierin de spil en dus de deur naar succesvolle innovatie. Hij wijdde uit over de inrichting van en het vertrouwen binnen samenwerkingsverbanden en liet zien hoe de gemeenschap, de markt en de hiërarchie een rol spelen. Uiteindelijk ligt de crux vaak bij jezelf; het begint namelijk met het eigen vertrouwen.

“Je kunt echt regels op basis van vertrouwen hebben én efficiënte prijsafspraken.”, aldus Ferry Koster.

Onderzoek naar relationeel contracteren

Wat is een relationeel contract nou eigenlijk? “It’s a bit counter-intuitive; it says we should work on our relationship and forget about commercial transactions.”, concludeerde Paul Mallory. Kort voor de conferentie publiceerde het IACCM hun onderzoek ‘Unpacking Relational Contracts. Paul Mallory, VP Europe and Head of Professional Development bij IACCM deelde in zijn keynote de resultaten en inzichten.

“There are big challenges ahead that demand strategic relationships and collaborative innovation. Some things we cannot plan or write clausules for. Therefore we need to nurture the relationship and the contract as an integrated approach.”

Uit het onderzoek is gebleken dat men met deze benadering van contractmanagement – die berust op waardevolle relaties – resultaten aanzienlijk kan verbeteren in termen van wendbaarheid, flexibiliteit, ‘leakage’, contractkwaliteit en geschillen.

 

Best practice cases

Ook op de werkvloer van menig organisatie blijkt dat samenwerkingen niet alleen veel effectiever maar ook innovatiever kunnen. Hoe men hier in de praktijk aandacht aan schenkt loopt uiteen. Met vallen en opstaan komen organisaties met een hoog volwassenheidsniveau op het gebied van contractmanagement tot een mooie waardecreatie voor zowel opdrachtgevers als leveranciers. Wat waren nu de kernpunten uit de verschillende cases om tot die successen te komen?

Achmea /KPN
Een goede relatie begint met de juiste mindset, één die gericht is op groei. In de praktijk betekent dat niets anders dan gewoon beginnen. Zet het eerste stapje en boek samen kleine successen.

ISS / Accenture
Stel je innovaties open voor anderen en laat anderen meekijken. Dat is belangrijk voor succesvolle partnerships. Creëer daarmee een business ecosysteem dat vervolgens weer ruimte geeft voor nieuwe innovaties.

Erasmus MC
Contractmanagement richten op samenwerking brengt vaak verandering, en dat betekent weerstand. Schep het juiste klimaat en wijs niet blind iemand aan om een contract te managen. Hoe welwillend de aangewezen persoon ook is, de juiste competenties ontbreken vaak.

VGZ
Creëer je netwerk voor samenwerking en een belang voor de leverancier. Je hoeft alleen faciliterende afspraken te formaliseren en controleren. Verder is het van belang een relatie op te bouwen op basis van vertrouwen.

Pro10
Best Value Procurement versus traditioneel aanbesteden: Als je een bergbeklimmer inhuurt, vertel je hem dan wat te doen of laat je je leiden naar de top? Als je een andere denkwijze hanteert, moet je ook andere maatregelen nemen in contractmanagement.

Het NIC
Contractmanagement is cyclisch. Dus ook bij lopende contracten valt er veel te redden. Doe contract assessments (CATS CM), blijf meten op kpi’s en performance, maar vooral: ga het dialoog aan met je relatie. Jan van Beckum Scriptieprijs Contractmanagement moet mee blijven veranderen met de wereld. Voor een vernieuwende kijk moeten we jongeren inspireren en stimuleren, zodat zij op dit gebied leren en innoveren.

Publiek
Vertrouwen is essentieel, maar je moet wel de markt en het verdienmodel van je opdrachtgever kennen voor een goede samenwerking.

Het zit allemaal tussen de oren

Samenwerken, het klinkt zo simpel. Filosoof en cabaretier Paul Smit liet met behulp van neurowetenschappelijke inzichten zien hoe het brein een rol speelt hierbij.

 

“Onze onbewuste brein is sneller dan menig computer: 11.200.000 bits per seconde. Het bewuste verwerkt slechts 60 bits per seconde.” En wat dat precies ten gevolge heeft, liet Paul Smit de aanwezigen zien én ervaren.

Deze laatste keynote van de Nationale Contractmanagement Conferentie betrof een humoristisch betoog over de werking van het brein en de invloed van hormonen. Al snel werd duidelijk dat samenwerken meer van mensen vraagt dan het ‘gewoon even anders doen’. Je moet jezelf kennen en weten waar jouw sterktes en valkuilen zitten, maar daarnaast datzelfde in jouw relaties kunnen (h)erkennen.

Met de volgende woorden sloot Paul Smit zijn keynote en daarmee een succesvolle achtste editie NCMC af: “Iedereen interpreteert dingen anders. Daarom zijn verschillende type mensen in je organisatie essentieel voor samenwerken.”

Daar sluiten we ons bij aan. Innovatie vraagt om vele invalshoeken. Contractmanagement van de toekomst moet daarom ook draaien om relaties, partnership, ecosystemen, vertrouwen en inlevingsvermogen.

Tot volgend jaar! Save the date: #NCMC18 vindt plaats op 6 februari 2018.

 

 

CM Partners bedankt de volgende personen voor hun inspiratie:

Ferry Koster / TIAS, Paul Mallory / IACCM, Paul Smit / Filosoof, Gonneke Elders / Achmea, Richard Kreeft /KPN, Herman Knevel / ISS, Ricco Groeneveld / Accenture, Waldo van Suchtelen / Erasmus MC, Raphael Paap / VGZ, Hans Schurgers / Het NIC

Alsmede de dagvoorzitter, sponsors en kennispartners:

Remco Blom / Inplexity, Negometrix, Het NIC, IACCM, ASL Bisl, NBCM, Van Haren Publishing en KNVI.

Bel mij terug