U vindt in deze agenda de eerstvolgende datum van alle trainingen. Bij de training zelf vindt u alle beschikbare uitvoeringsdata.

Training

Cloud computing contracten in juridisch perspectief voor contractmanagers

26-09-2018

In deze training leer je contracten voor Cloud computing en andere internetdiensten (o.a. SaaS, IaaS, PaaS, hosting, ontwikkeling webapplicaties) op te stellen, te beoordelen en als contractmanager te managen vanuit juridisch perspectief.

Bekijk deze training

Training

E-learning contractmanagement CATS CM Foundation NL

01-10-2018

In deze e-learning CATS CM Foundation krijg je inzicht in het wat, hoe en waarom van contractmanagement. Je leert op praktische wijze grip te krijgen op contracten en de risico’s daarin met de beproefde methode CATS CM. Met deze kennis kun je het CATS CM Foundation examen afleggen.

Bekijk deze training

Training

E-learning Contract Management CATS CM Foundation English

01-10-2018

In this e-learning Contract Management you get knowledge of the what, how and why of managing contracts. You will learn the structure and terminology of the proven Contract Management method CATS CM®. With this knowledge you can do the CATS CM Foundation exam.

Bekijk deze training

Training

Introductie blockchain en smart contracts voor contractmanagers

04-10-2018

In deze introductietraining van een dag krijg je inzicht in blockchain en smart contracts, en kijken we naar het belang ervan voor contractmanagement.

Bekijk deze training

Training

Contractbeheer op basis van CATS CM

10-10-2018

In deze basistraining van een dag krijg je inzicht in het wat, hoe en waarom van contractbeheer. Je leert welke activiteiten gedaan moeten worden om het contractdossier goed bij te houden en informatie te kunnen verschaffen aan bij het contract betrokken personen.

Bekijk deze training

Training

Contractmanagement CATS CM Practitioner

18-10-2018

In dit vervolg op de contractmanagement CATS CM Foundation training leer je CATS CM® toepassen op je eigen contracten. Je oefent de verschillende activiteiten die je als contractmanager uitvoert bij het managen van contracten, zodat je CATS CM voor al je contracten kunt gaan gebruiken.

Bekijk deze training

Training

Onderhandelen voor contractmanagers

30-10-2018

Op basis van je eigen krachte optimale resultaten boeken bij gesprekken met tegenstrijdige belangen, zowel op inhoudelijk gebied als op het gebied van het goed houden van de relatie.

Bekijk deze training

Training

Leveranciersmanagement

31-10-2018

In deze training leer je alles over leveranciersmanagement: het vaststellen, structureren, inrichten, onderhouden en monitoren van de (juiste) leveranciersrelaties. Je leert hoe je dit succesvol kunt doen, zodat je leveranciers een ‘accelerator’ worden voor jouw organisatie.

 

Bekijk deze training

Training

Financiele zaken voor contractmanagers

01-11-2018

In de training financiële zaken voor contractmanagers leer je hoe je financieel grip kunt houden op je contracten en goed kunt samenwerken met je financiële afdeling. Je krijgt inzicht in de samenhang van de verschillende financiële zaken in een organisatie en leert een financieel dashboard maken.

Bekijk deze training

Training

Contractmanagement CATS CM Foundation

02-11-2018

In deze basistraining krijg je inzicht in het wat, hoe en waarom van contractmanagement. Je leert op praktische wijze grip te krijgen op contracten en de risico’s daarin met de beproefde methode CATS CM®. Met deze kennis kun je het CATS CM Foundation examen afleggen.

Bekijk deze training

Training

Verdieping juridische zaken voor contractmanagers

07-11-2018

De focus van deze training verdieping juridische kennis contractmanagement ligt op het opdoen van kennis en vaardigheden om afspraken vast te leggen zoals je ze bedoelt en zo te bereiken wat je beoogt. Je kunt onderwerpen uit je eigen praktijk inbrengen en er is veel ruimte voor vragen en voorbeelden.

Bekijk deze training

Training

Miniseminar contractmanagement (gratis)

07-11-2018

Miniseminar contractmanagement gaat over onze visie op het vakgebied, de voordelen van proactief contractmanagement, de valkuilen, de succesfactoren en de basisaspecten van onze methode CATS CM. Er is volop gelegenheid om vragen te stellen.

Bekijk deze training

Training

Conflicthantering voor contractmanagers

09-11-2018

Op basis van je eigen kracht op een diplomatieke wijze leren omgaan met belangentegenstellingen en deze helpen oplossen.

Bekijk deze training

Training

Overtuigen en beïnvloeden met meer impact voor contractmanagers

20-11-2018

Wil je leren overtuigen en beïnvloeden met meer impact? Kom dan naar deze korte, krachtige workshop van een dag en leer op basis van de ‘zes geheimen van het overtuigen’ van Cialdini meer impact te creëren in het overtuigen en beïnvloeden van anderen, vanuit jouw eigen kracht.

Bekijk deze training

Training

AVG-verwerkersovereenkomsten monitoren voor contractmanagers

21-11-2018

In deze training staan de AVG-verwerkersovereenkomsten, de wijziging en de controle op de naleving ervan centraal. Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Een van de pijlers is de verplichte verwerkersovereenkomst, waarin de afspraken zijn geregeld omtrent de verwerking van persoonsgegevens.

Bekijk deze training

Training

Service Level Agreements in juridisch perspectief voor contractmanagers

28-11-2018

In deze SLA training verkrijg je juridische kennis waarmee je Service Level Agreements kunt opstellen, beoordelen, managen en de complicaties en risico’s kunt herkennen. De belangrijkste onderwerpen in een SLA worden behandeld. Met checklist en voorbeeld SLA’s.

Bekijk deze training

Training

Aanbesteden voor contractmanagers

03-12-2018

Na de training aanbesteden kun je als volwaardig teamlid deelnemen in (Europese) aanbestedingen. Je bent bekend met de terminologie, het proces en de kaders. En je kunt de aanbestedingsrechtelijke risico’s in het contractmanagementproces beter beheersen.

Bekijk deze training

Training

Juridische zaken voor contractmanagers

13-12-2018

Deze training juridische zaken geeft je de basiskennis waarmee je contracten en algemene voorwaarden kunt opstellen en beoordelen. Je leert de valkuilen en risico’s herkennen. En je leert de mogelijkheden voor geschillenbeslechting. Inclusief checklists en voorbeeldcontracten. 

 

Bekijk deze training

Training

CATS CM Foundation examen

17-12-2018

Het CATS CM Foundation examen kun je afleggen na de training Contractmanagement CATS CM Foundation of de e-learning. Het examen is gebaseerd op het boek CATS CM editie 2014. Bij succes ontvang je het certificaat CATS CM Foundation.

Bekijk deze training