U vindt in deze agenda de eerstvolgende datum van alle trainingen. Bij de training zelf vindt u alle beschikbare uitvoeringsdata.

Training

CATS CM Foundation examen

31-01-2020

Het CATS CM Foundation examen kun je afleggen na de training Contractmanagement CATS CM Foundation of de e-learning. Het examen is gebaseerd op het boek CATS CM editie 2014. Bij succes ontvang je het certificaat CATS CM Foundation.

Bekijk deze training

Training

CATS CM Practitioner examen

31-01-2020

Het CATS CM Practitioner examen kun je afleggen na de training Contractmanagement CATS CM Practitioner. Er wordt getoetst of je het inzicht hebt om CATS CM te kunnen toepassen in de praktijk. Het examen wordt los van de Practitioner training afgenomen.

Bekijk deze training

Training

E-learning contractmanagement CATS CM Foundation NL

01-02-2020

In deze e-learning CATS CM Foundation krijg je inzicht in het wat, hoe en waarom van contractmanagement. Je leert op praktische wijze grip te krijgen op contracten en de risico’s daarin met de beproefde methode CATS CM. Met deze kennis kun je het CATS CM Foundation examen afleggen.

Bekijk deze training

Training

Financiele zaken voor contractmanagers

10-02-2020

In de training financiële zaken voor contractmanagers leer je hoe je financieel grip kunt houden op je contracten en goed kunt samenwerken met je financiële afdeling. Je krijgt inzicht in de samenhang van de verschillende financiële zaken in een organisatie en leert een financieel dashboard maken.

Bekijk deze training

Evenement

Nationale Contractmanagement Conferentie 2020

11-02-2020

Contractueel  jongleren

Het dynamische speelveld rondom het realiseren van contractdoelstellingen wordt in hoge mate beïnvloed door interne facetten en aanpalende vakgebieden. Tijdens de elfde editie van de Nationale Contractmanagement Conferentie diepen we de praktijk uit: wat kan er door deze invloeden op je pad komen en hoe ga je daarmee om.

 

Schrijf je in op www.cmconferentie.nl !

Lees verder

Training

Contractmanagement CATS CM Foundation

03-03-2020

In deze basistraining krijg je inzicht in het wat, hoe en waarom van contractmanagement. Je leert op praktische wijze grip te krijgen op contracten en de risico’s daarin met de beproefde methode CATS CM®. Met deze kennis kun je het CATS CM Foundation examen afleggen.

Bekijk deze training

Training

Aanbesteden voor contractmanagers

03-03-2020

Na de training aanbesteden kun je als volwaardig teamlid deelnemen in (Europese) aanbestedingen. Je bent bekend met de terminologie, het proces en de kaders. En je kunt de aanbestedingsrechtelijke risico’s in het contractmanagementproces beter beheersen.

Bekijk deze training

Training

Cloud computing contracten in juridisch perspectief voor contractmanagers

05-03-2020

In deze training leer je contracten voor Cloud computing en andere internetdiensten (o.a. SaaS, IaaS, PaaS, hosting, ontwikkeling webapplicaties) op te stellen, te beoordelen en als contractmanager te managen vanuit juridisch perspectief.

Bekijk deze training

Training

Introductie blockchain en smart contracts voor contractmanagers

09-03-2020

In deze introductietraining van een dag krijg je inzicht in blockchain en smart contracts, en kijken we naar het belang ervan voor contractmanagement.

Bekijk deze training

Training

Miniseminar contractmanagement (gratis)

11-03-2020

Het miniseminar contractmanagement gaat over onze visie op het vakgebied, de voordelen van proactief contractmanagement, de valkuilen, de succesfactoren en de basisaspecten van onze methode CATS CM. Er is volop gelegenheid om vragen te stellen.

Bekijk deze training

Training

Service Level Agreements in juridisch perspectief voor contractmanagers

12-03-2020

In deze SLA training verkrijg je juridische kennis waarmee je Service Level Agreements kunt opstellen, beoordelen, managen en de complicaties en risico’s kunt herkennen. De belangrijkste onderwerpen in een SLA worden behandeld. Met checklist en voorbeeld SLA’s.

Bekijk deze training

Training

Leergang contractmanagement voor de overheid

19-03-2020

De praktijkgerichte Leergang contractmanagement voor de overheid op HBO-niveau biedt je een goede basis als contractmanager bij de overheid en leidt op voor het diploma ‘Leergang contractmanagement op basis van CATS CM voor de overheid’.

Bekijk deze training

Training

Juridische zaken voor contractmanagers

19-03-2020

Deze training juridische zaken geeft je de basiskennis waarmee je contracten en algemene voorwaarden kunt opstellen en beoordelen. Je leert de valkuilen en risico’s herkennen. En je leert de mogelijkheden voor geschillenbeslechting. Inclusief checklists en voorbeeldcontracten. 

 

Bekijk deze training

Training

Contractbeheer op basis van CATS CM

24-03-2020

In deze basistraining van een dag krijg je inzicht in het wat, hoe en waarom van contractbeheer. Je leert welke activiteiten gedaan moeten worden om het contractdossier goed bij te houden en informatie te kunnen verschaffen aan bij het contract betrokken personen.

Bekijk deze training

Training

AVG-verwerkersovereenkomsten monitoren voor contractmanagers

02-04-2020

In deze training staan de AVG-verwerkersovereenkomsten, de wijziging en de controle op de naleving ervan centraal. Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Een van de pijlers is de verplichte verwerkersovereenkomst, waarin de afspraken zijn geregeld omtrent de verwerking van persoonsgegevens.

Bekijk deze training

Training

Leveranciersmanagement

07-04-2020

In deze training leer je alles over leveranciersmanagement: het vaststellen, inrichten en onderhouden van de (juiste) leveranciersrelaties. Je leert hoe je dit succesvol kunt doen, zodat je leveranciers actief bijdragen aan jouw organisatiedoelen.

 

Bekijk deze training

Training

Proceseigenaarschap voor contractmanagement

09-04-2020

Goed belegd en uitgevoerd proceseigenaarschap is bepalend voor het succes van het contractmanagementproces binnen een organisatie. De proceseigenaar bepaalt hoe dit proces verloopt en zal het ook monitoren en bijsturen. In deze training leer je hoe je dat kunt doen.

Bekijk deze training

Training

Contractmanagement CATS CM Practitioner

15-05-2020

In vervolg op de CATS CM Foundation training leer je CATS CM® toepassen op je eigen contracten. Je oefent de verschillende activiteiten bij het managen van contracten, zodat je CATS CM voor al je contracten kunt gaan gebruiken. Na de training kun je het CATS CM Practitioner examen afleggen.

Bekijk deze training

Training

Verdieping juridische zaken voor contractmanagers

10-06-2020

De focus van deze training verdieping juridische kennis contractmanagement ligt op het opdoen van kennis en vaardigheden om afspraken vast te leggen zoals je ze bedoelt en zo te bereiken wat je beoogt. Je kunt onderwerpen uit je eigen praktijk inbrengen en er is veel ruimte voor vragen en voorbeelden.

Bekijk deze training

Bel mij terug