Whitepaper: Contractmanager, een veelgevraagde functie

In de lijst van vakgebieden met goede vooruitzichten op de arbeidsmarkt staat contractmanagement misschien wel op nummer één. Geen organisatie werkt nog alleen. Door de hoge mate van uitbesteding krijgen organisaties met meer en meer contracten te maken. Daardoor is er in de markt een grote vraag naar contractmanagers ontstaan, en zijn opgeleide professionals die contractmanagement goed kunnen uitvoeren nog schaars. Als hét contractmanagement expertisecentrum volgt CM Partners de Nederlandse markt voor contractmanagers al enkele jaren. Daarbij wordt gekeken naar de ontwikkeling in het aantal vacatures, de hoogte van salarissen en het aantal (recent aangestelde) contractmanagers.

Download whitepaper

Bel mij terug