ESG-regelgeving voor contractmanagers

De ESG-regel­geving komt er aan. Leer in 1 dag wat deze regel­geving inhoudt, wat de stand van zaken is en hoe het jouw werk als contract­manager zal beïn­vloe­den.

Download deze brochure Boek deze training

Waarom deze training?

 • Blijf een voorloper op het gebied van ESG.
 • Weet wat er de komende jaren op het pad van de contractmanager komt.
 • Zorg ervoor dat jij en jouw organisatie optimaal klaar zijn voor de aankomende regels.
8,5
Boek deze training
 • Inleiding
 • Wat leert de deelnemer?
 • Voor wie?
 • Algemeen
 • Programma
 • Prijs
 • Data, locaties en inschrijven
 • Een plaats reserveren
 • Gerelateerde trainingen
Inleiding

Blijf voorop lopen in het ESG-landschap en zorg ervoor dat je snel up-to-date bent! In de dyna­mische wereld van vandaag is ESG (Environmental, Social, and Governance) een steeds vaker gehoorde term, waarbij contrac­ten en samen­wer­king­en een cruciale rol spelen en er regel­geving aankomt die het nodige vraagt van orga­ni­sa­ties en hun contrac­ten. Waar sommige orga­ni­sa­ties zaken nu al vrij­wil­lig oppakken, verandert dit naar een wet­te­lijke ver­plich­ting. Contractmanagers spelen een belang­rijke rol in het compliant zijn met deze regel­geving. Tijdens deze ééndaagse training krijg de deelnemer de kans om de kennis op dit gebied volledig up-to-date te brengen. Onder leiding van een ervaren ESG-expert verkent de deelnemer een overzicht van de huidige regel­geving, de toe­kom­sti­ge ont­wik­ke­lin­gen en de impact op contract­manage­ment. Er is daarnaast volop ruimte voor het bespreken van eigen casussen en praktijk­voor­beelden.

Wat leert de deelnemer?
 • de belang­rijkste begrippen rondom ESG;
 • de stand van de regel­geving en de verwachte ont­wik­ke­lin­gen;
 • de effecten van regel­geving op contract­manage­ment;
 • hoe je als contract­manager optimaal voor­bereid bent op de ont­wik­ke­lin­gen in de nabije toekomst.
Voor wie?

Deze training is speciaal ont­wikkeld voor contract­managers en hun leiding­gevenden die helemaal op de hoogte willen zijn van ESG-regel­geving en de con­se­quen­ties voor contrac­ten en het contract­manage­ment bij zowel op­dracht­gevers als leveran­ciers.

Algemeen

Duur
De training duurt één dag, van 9.30 tot 17.00 uur.

Materiaal
Elke deelnemer krijgt exclu­sieve toegang tot ons deel­nemers­portaal, waarin pdf’s van gepresen­teerde sheets, op­drach­ten en andere trainings­materia­len zijn opgenomen.

Werkvormen
Tijdens de training wordt theorie afgewis­seld met praktijk­voor­beelden, op­drach­ten en reflectie op de eigen situatie van de deelnemer. Op deze manier wordt niet alleen de kennis­over­dracht ver­gemak­kelijkt, maar wordt de deelnemer ook actief betrokken bij het leer­proces en aan­gemoedigd om de geleerde concepten toe te passen op de eigen werk­omge­ving. Dit zorgt voor een inter­actieve en boeiende leer­erva­ring die de deelnemer in staat stelt om de verworven kennis direct in de praktijk te brengen.

Studiebelasting
Voor deze training bestaat de studie­belas­ting uit­slui­tend uit de tra­ining­sdag(en) zelf. De deelnemer hoeft zich niet voor te bereiden.

Vooropleiding
Deze training vereist geen speci­fieke voor­op­lei­ding. Iedereen is welkom om deel te nemen, ongeacht achter­grond of ervaring.

Programma
 • Achtergrond ESG
 • De regel­geving
 • Algemene gevolgen voor orga­ni­sa­ties
 • Gevolgen voor contract­manage­ment bij leveran­ciers en op­dracht­gevers
Prijs

De kosten voor een open-roos­ter-trai­ning bedragen € 795, exclusief 21% BTW, per deelnemer. Deze prijs is geldig tot en met 31 augustus 2025. Neem voor de prijzen van in­com­pany-trai­nin­gen contact op met secretariaat@cmpartners.nl. Dit bedrag is inclusief de kosten van trainings­materia­len.

Data, locaties en inschrijven

Klik op onderstaande knop voor de data van de trainingen, onze trainingslocaties en om je in te schrijven.

Boek deze training

Een plaats reserveren

We geven je graag een optie op een training. Schrijf je in via ‘Boek deze training’ en vermeld in het opmer­kingen­veld dat het een optionele (voor­lopige) inschrij­ving betreft. Deze optie blijft maximaal 21 dagen geldig, maar tot uiterlijk 14 dagen voor de start­datum van de training. Definitief maken doe je door een e-mail te sturen aan secretariaat@cmpartners.nl. Wil je een optie op een training binnen 14 dagen voor de start­datum, neem dan contact op met het secre­ta­riaat.

Gerelateerde trainingen
""

Download brochure

 • We zijn benieuwd naar je bevindingen. Om je te helpen bij je opleidingskeuze, nemen we eerdaags nog even contact met je op.

Bel mij terug