CATS CM

Miniseminar contractmanagement (gratis)

Het miniseminar contractmanagement gaat over onze visie op het vakgebied, de voordelen van proactief contractmanagement, de valkuilen, de succesfactoren en de basisaspecten van onze methode CATS CM. Er is volop gelegenheid om vragen te stellen.

Bekijk dit miniseminar

Juridisch

AVG-verwerkersovereenkomsten monitoren voor contractmanagers

In deze training staan de AVG-verwerkersovereenkomsten, de wijziging en de controle op de naleving ervan centraal. Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Een van de pijlers is de verplichte verwerkersovereenkomst, waarin de afspraken zijn geregeld omtrent de verwerking van persoonsgegevens.

Bekijk deze training

CATS CM

Contractmanagement CATS CM Foundation

In deze basistraining krijg je inzicht in het wat, hoe en waarom van contractmanagement. Je leert op praktische wijze grip te krijgen op contracten en de risico’s daarin met de beproefde methode CATS CM®. Met deze kennis kun je het CATS CM Foundation examen afleggen.

Bekijk deze training

CATS CM

E-learning contractmanagement CATS CM Foundation NL

In deze e-learning CATS CM Foundation krijg je inzicht in het wat, hoe en waarom van contractmanagement. Je leert op praktische wijze grip te krijgen op contracten en de risico’s daarin met de beproefde methode CATS CM. Met deze kennis kun je het CATS CM Foundation examen afleggen.

Bekijk deze training

CATS CM

Contractbeheer op basis van CATS CM

In deze basistraining van een dag krijg je inzicht in het wat, hoe en waarom van contractbeheer. Je leert welke activiteiten gedaan moeten worden om het contractdossier goed bij te houden en informatie te kunnen verschaffen aan bij het contract betrokken personen.

Bekijk deze training

CATS CM

CATS CM Foundation examen

Het CATS CM Foundation examen kun je afleggen na de training Contractmanagement CATS CM Foundation of de e-learning. Het examen is gebaseerd op het boek CATS CM editie 2014. Bij succes ontvang je het certificaat CATS CM Foundation.

Bekijk dit examen

CATS CM

CATS CM Practitioner examen

Het CATS CM Practitioner examen kun je afleggen na de training Contractmanagement CATS CM Practitioner. Er wordt getoetst of je het inzicht hebt om CATS CM te kunnen toepassen in de praktijk. Het examen wordt los van de Practitioner training afgenomen.

Bekijk dit examen

CATS CM

Contractmanagement CATS CM Practitioner

In vervolg op de CATS CM Foundation training leer je CATS CM® toepassen op je eigen contracten. Je oefent de verschillende activiteiten bij het managen van contracten, zodat je CATS CM voor al je contracten kunt gaan gebruiken. Na de training kun je het CATS CM Practitioner examen afleggen.

Bekijk deze training

CATS CM

Introductie CATS CM contractmanagement voor servicemanagers

In deze training krijg je inzicht in de verantwoordelijkheden van contractmanagers en servicemanagers, en hoe je als servicemanager en contractmanager elkaar goed kunt aanvullen en samenwerken, met als basis de methode CATS CM voor contractmanagement.

Bekijk deze training

CATS CM

Leergang contractmanagement op basis van CATS CM

Vakopleiding voor contractmanagers gebaseerd op de beproefde methode CATS CM voor contractmanagement. Na het succesvol doorlopen van de leergang ontvang je het diploma ‘Leergang contractmanagement op basis van CATS CM©‘.

Bekijk deze leergang

CATS CM

Leergang contractmanagement voor de overheid

De praktijkgerichte Leergang contractmanagement voor de overheid op HBO-niveau biedt je een goede basis als contractmanager bij de overheid en leidt op voor het diploma ‘Leergang contractmanagement op basis van CATS CM voor de overheid’.

Bekijk deze leergang

Overig

Leveranciersmanagement

In deze training leer je alles over leveranciersmanagement: het vaststellen, inrichten en onderhouden van de (juiste) leveranciersrelaties. Je leert hoe je dit succesvol kunt doen, zodat je leveranciers actief bijdragen aan jouw organisatiedoelen.  

Bekijk deze training

Overig

Introductie blockchain en smart contracts voor contractmanagers

In deze introductietraining van een dag krijg je inzicht in blockchain en smart contracts, en kijken we naar het belang ervan voor contractmanagement.

Bekijk deze training

Juridisch

Juridische zaken voor contractmanagers

Deze training juridische zaken geeft je de basiskennis waarmee je contracten en algemene voorwaarden kunt opstellen en beoordelen. Je leert de valkuilen en risico’s herkennen. En je leert de mogelijkheden voor geschillenbeslechting. Inclusief checklists en voorbeeldcontracten.   

Bekijk deze training

Juridisch

Verdieping juridische zaken voor contractmanagers

De focus van deze training verdieping juridische kennis contractmanagement ligt op het opdoen van kennis en vaardigheden om afspraken vast te leggen zoals je ze bedoelt en zo te bereiken wat je beoogt. Je kunt onderwerpen uit je eigen praktijk inbrengen en er is veel ruimte voor vragen en voorbeelden.

Bekijk deze training

Juridisch

Service Level Agreements in juridisch perspectief voor contractmanagers

In deze SLA training verkrijg je juridische kennis waarmee je Service Level Agreements kunt opstellen, beoordelen, managen en de complicaties en risico’s kunt herkennen. De belangrijkste onderwerpen in een SLA worden behandeld. Met checklist en voorbeeld SLA’s.

Bekijk deze training

Juridisch

Cloud computing contracten in juridisch perspectief voor contractmanagers

In deze training leer je contracten voor Cloud computing en andere internetdiensten (o.a. SaaS, IaaS, PaaS, hosting, ontwikkeling webapplicaties) op te stellen, te beoordelen en als contractmanager te managen vanuit juridisch perspectief.

Bekijk deze training

Overig

Financiele zaken voor contractmanagers

In de training financiële zaken voor contractmanagers leer je hoe je financieel grip kunt houden op je contracten en goed kunt samenwerken met je financiële afdeling. Je krijgt inzicht in de samenhang van de verschillende financiële zaken in een organisatie en leert een financieel dashboard maken.

Bekijk deze training

Vaardigheid

TMA-analyse voor contractmanagers

Wil je graag inzicht in je talenten, drijfveren en valkuilen? Met een Talent en Motivatie Analyse (TMA-analyse) talentscan brengen we dit in beeld. De TMA-scan geeft je inzicht in je persoonlijkheid én helpt je om gericht te kunnen werken aan de ontwikkeling van je vaardigheden.

Bekijk de TMA analyse

Vaardigheid

Overtuigen en beïnvloeden met meer impact voor contractmanagers

Wil je leren overtuigen en beïnvloeden met meer impact? Kom dan naar deze korte, krachtige workshop van een dag en leer op basis van de ‘zes geheimen van het overtuigen’ van Cialdini meer impact te creëren in het overtuigen en beïnvloeden van anderen, vanuit jouw eigen kracht.

Bekijk deze workshop

Vaardigheid

Onderhandelen voor contractmanagers

Op basis van je eigen krachte optimale resultaten boeken bij gesprekken met tegenstrijdige belangen, zowel op inhoudelijk gebied als op het gebied van het goed houden van de relatie.

Bekijk deze training

Vaardigheid

Conflicthantering voor contractmanagers

Op basis van je eigen kracht op een diplomatieke wijze leren omgaan met belangentegenstellingen en deze helpen oplossen.

Bekijk deze training

Overig

Proceseigenaarschap voor contractmanagement

Goed belegd en uitgevoerd proceseigenaarschap is bepalend voor het succes van het contractmanagementproces binnen een organisatie. De proceseigenaar bepaalt hoe dit proces verloopt en zal het ook monitoren en bijsturen. In deze training leer je hoe je dat kunt doen.

Bekijk deze training

Overig

Contractmanagement implementatie

In de training contractmanagement implementatie leer je hoe je het contractmanagementproces binnen je organisatie kunt implementeren. Waar moet je aan denken? Wat werkt wel en wat werkt niet in het ‘change management’ proces van de implementatie? 

Bekijk deze training

Overig

Workshop contractmanagement voor contracteigenaren en lijnmanagers

Workshop voor lijnmanagers om in korte tijd geïnformeerd te worden over de voordelen van proactief contractmanagement, hoe dit volgens CATS CM gedaan wordt en  wat je rol als contracteigenaar daarin is. Ook voor lijnmanagers die snel een overzicht willen hebben van het vakgebied.  

Bekijk deze training

Juridisch

Aanbesteden voor contractmanagers

Na de training aanbesteden kun je als volwaardig teamlid deelnemen in (Europese) aanbestedingen. Je bent bekend met de terminologie, het proces en de kaders. En je kunt de aanbestedingsrechtelijke risico’s in het contractmanagementproces beter beheersen.

Bekijk deze training

Bel mij terug

Vorm

Categorie

Rol

Incompany

Al onze trainingen zijn ook incompany mogelijk. We nemen graag contact met je op over de mogelijkheden

Bel mij terug

Bel mij terug