Winnaar Jan van Beckum Scriptieprijs 2021: Jesse Manenschijn-Ghuijs

Door Kelly Turenhout

Op 24 september organiseerde CM Partners de uitreiking van de Jan van Beckum Scriptieprijs 2021. Het was een spannende nek-aan-nekrace tussen genomineerden Jesse Manenschijn-Ghuijs en Giulia Zoller! Na op voorhand de scripties uitvoerig bestudeerd te hebben ten behoeve van de nominaties, kende de jury, na de afsluitende pitches, de prijs toe aan Jesse Manenschijn-Ghuijs.  

De middag werd geopend door juryvoorzitter Gert-Jan Vlasveld. Daarna presenteerden de genomineerden voor de jury, enkele genodigden en geïnteresseerden via de livestream hun scripties. 

Giulia Zoller, afgestudeerd op het gebied van Facility Management aan de Haagse Hogeschool, voerde haar scriptieonderzoek uit bij een consultancybureau. Dit onderzoek was gericht op de samenwerking tussen interne stakeholders binnen een groot Vested-contract, van het consultancybureau zelf en een andere partij, waarmee veel kosten gemoeid zijn. Giulia onderzocht hoe het betreffende bureau de knelpunten binnen de samenwerkingen in hun contract kan verhelpen. Zij concludeerde dat de uitdaging voor de organisatie aan de ene kant is, dat haar onderzoek niet vooraf aantoont of het ook daadwerkelijk de fricties verhelpt, maar dat aan de andere kant niet implementeren van haar advies tot grote (financiële) risico’s leidt voor zowel het consultancybureau als de andere contractpartij. Zij adviseert dan ook om de interne samenwerking tussen de afdelingen te verbeteren, zodat strategische doelstellingen worden behaald.  

Jesse Manenschijn-Ghuijs volgde een master of science in Facility and Real Estate Management aan de University of Greenwich. Zij deed voor haar werkgever, een bedrijf dat actief is in de waterindustrie, marktonderzoek naar flexibiliteit in facilitaire partnerships op basis van het Van Weele Inkoopmodel. Zij bekeek op welke manier de organisatie bij elke in het model beschreven fase flexibiliteit kan inbouwen en wat de belangrijke momenten zijn waarop men aspecten kan beïnvloeden. Jesses conclusie was dat flexibiliteit uitblijft als men op een traditionele manier met een contract blijft omgaan, door op de letter te gaan uitschrijven en managen; flexibiliteit creëer je alleen door een echte partnerschap aan te gaan en ook de relationele aspecten te managen.    

We bedanken winnares Jesse en genomineerde Giulia voor het met ons delen van hun scriptie en hun talentvolle inzichten. 

De inzet van beide genomineerden wordt beloond met een CATS CM®-training bij
CM Partners. 
De winnaar krijgt naast een geldprijs van 2000 euro tevens een podium tijdens de Nationale Contractmanagement Conferentie (NCMC) op 8 februari 2022. Op www.cmconferentie.nl staat het laatste nieuws omtrent NCMC 2022. 

Bel mij terug