Winnaar Contractmanagement Scriptieprijs: de juiste CLM software in de juiste fase

Door Linda Tonkes

Op vrijdag 18 september 2020 om half zes ‘s middags vielen voor de drie nerveuze genomineerden de verlossende woorden van juryvoorzitter Gert-Jan Vlasveld: “De winnaar is Evelien Zevenbergen.” Zij mocht de Jan van Beckum Contractmanagement Scriptieprijs 2020 in ontvangst nemen onder toezicht van de jury, hun introducees en de via livestreaming meekijkende mensen thuis. Voor haar prestatie werd ze beloond met een geldprijs van 2.000 euro en een sprekerssessie op de Nationale Contractmanagement Conferentie op 9 februari 2021. Een spannende middag die vooral draaide om dezelfde taal spreken en blijven verbeteren.

Winnaar: Evelien Zevenbergen van Hogeschool Rotterdam

De jury, die bestaat uit contractmanagementexperts Gert-Jan Vlasveld, Leo Stoelinga, Kees Tazelaar, Chiel Huisman en Robert Grandia, vonden het met drie goede scripties en presentaties lastig om de winnaar aan te wijzen. Het juryberaad duurde dan ook wat langer dan gepland. Uiteindelijk benoemde de jury Evelien Zevenbergen als winnaar. Het ontwikkelen van haar eigen matrix om contractmanagement volwassenheid en vereisten voor een CLM te kunnen analyseren gaf de doorslag.

Genomineerden

De drie genomineerden Elise Dekkers, Evelien Zevenhuizen en Jara Schimmel hadden zeer uiteenlopende scripties. De jury werd erg geprikkeld door de ideeën en stelde dus een hoop vragen. Eén van die vragen was waar de studenten het meest door werden verrast tijdens hun onderzoek.

Elise Dekkers – Haagse Hogeschool/Inquest
Contractmanagement realiseert maatschappelijke waarde

Elise werd vooral verrast door het feit dat er geen uniforme aanpak was tussen alle Universitaire Medisch Centra (UMC). Zij zag tijdens haar onderzoek bij de zes UMC’s in Nederland veel kansen in een overkoepelend beleid, waardoor er zinvolle samenwerking tot stand wordt gebracht.

Evelien Zevenhuizen –  Hogeschool Rotterdam/Mitopics

Contractmanagement volwassenheid bepaalt de keuze en inrichting van een tool

Evelien was verbaasd dat van de 45 softwareleveranciers waarvan zij het CLM-systeem onderzocht, 60% zich eigenlijk niet richt op contractmanagement maar op contractbeheer. Hiervan kwalificeerde 60% van de contractbeheertools zich meer als een documentmanagementsysteem.

Jara Schimmel – Hogeschool Rotterdam/CVO Rotterdam

Onderzoek naar het professioneel inrichten van de inkoopfunctie en het contractmanagement

Tijdens haar onderzoek werd Jara verrast door de verwarring over begrippen en door het overmatig focussen op centraliseren. Naar haar idee zou een combinatie van een centraal beleid en een decentrale uitvoering veel beter werken.

Dezelfde taal op eigen wijze

De algemene conclusie van de dag was dat als je niet dezelfde taal spreekt, contracten niet optimaal kunnen worden ingezet om organisatiedoelen te realiseren. Dan hebben we het hier over de taal intern, maar ook tussen opdrachtgevers en leveranciers. Iets wat de methode CATS CM® ondervangt. Het was dan ook mooi om te zien dat alle genomineerden CATS CM® hadden geraadpleegd en/of hadden verwerkt in hun scriptie.

Een tweede conclusie was dat geen organisatie en/of branche hetzelfde is. Waar liggen de drempels die het contractmanagement bemoeilijken en waar de kansen? Daarvoor is specifiek onderzoek nodig. Onze bevinding van de afgelopen edities van de scriptieprijs is dat als je dat onderzoek door iemand laat doen die er vanuit een frisse blik naar kijkt, je verrassend oplossingsgerichte uitkomsten krijgt. Daarom blijven we hbo-studenten stimuleren en ondersteunen in hun keus voor het vakgebied met deze scriptieprijs.

Langzamerhand zien we dat door de erkenning van het belang van contractmanagement het vakgebied verjongt. Dat zien we terug tijdens implementatietrajecten binnen bedrijven, bij trainingen van CM Partners, in het toenemend aantal toegestuurde scripties, maar ook in het toenemend aantal hogescholen dat de methode CATS CM® opneemt in hun inkoop en contractmanagement curriculum.

Ter nagedachtenis van een contractmanagement en onderwijs pionier

In 2015 verloren we niet alleen bij CM Partners maar ook binnen het vakgebied contractmanagement een groot voorbeeld. Jan van Beckum was een pionier op het gebied van contracten. Overeenkomsten waren geen juridische documenten in zijn ogen, maar een doeltreffend middel voor risico management. Als uitvinder van de eerste e-learning was het Jan niet vreemd om kennis over te dragen. Na veel onderzoek schreef hij in 2009 samen met senior partner Gert-Jan Vlasveld de methode CATS CM® op in een boek, dat in de laatst verschenen versie (februari 2020) een hoogwaardige update kreeg in samenwerking met auteur Linda Tonkes. Het effect van frisse winden.

Frisse wind levert nieuwe inzichten

Zo zien we deze frisse winden ook terug in hbo-studenten. Het niveau van de ingezonden scripties wordt ieder jaar hoger. Wij kunnen niet wachten tot de nieuwe lichting in januari weer aan de slag gaat met hun scriptieonderzoek en hopen dat nog meer studenten zullen de kiezen voor dit vakgebied met een grote toekomst.

In oktober verschijnt er een interview met Evelien Zevenbergen, waarin we meer van haar scriptie zullen uitdiepen.

Bel mij terug