Van werken aan contracten naar contracten die werken

Geen organisatie kan het meer alleen, sociale en technologische veranderingen volgen elkaar snel op en er is een steeds verder toenemende mate van specialisatie. Dit dwingt organisaties om contractmanagement verder te verbeteren en te professionaliseren. CATS CM is de de facto standaard voor contractmanagement binnen organisatie en helpt organisaties haar samenwerkingen zo in te vullen dat meerjarenplannen de benodigde wendbaarheid krijgen.

CATS CM is een methodische aanpak voor contractmanagement, op zowel operationeel als strategisch niveau. Het beschrijft de uitgangspunten, de rollen, de aandachtspunten voor de contractmanager en de te volgen werkwijze. Naast een beschrijving van de methode geeft CATS CM versie 4 je ook handvatten voor de implementatie van contractmanagement.

Download het boekdeel CATS CM!

Ontvang het boekdeel
  • We zijn benieuwd naar je bevindingen. Naar aanleiding van je interesse nemen we eerdaags nog even contact met je op.

Maak contractmanagement beheersbaar en schaalbaar met CATS CM!

Contractmanagement is het realiseren van contractdoelstellingen. Contractdoelstellingen kunnen zowel kwalitatief als kwantitatief en zijn en kunnen in de loop van een samenwerking veranderen. CATS CM faciliteert organisaties in het proactief sturen en uitvoeren van contractmanagement met focus op deze veelzijdigheid en veranderlijkheid van de contractdoelstellingen. Zowel bij leveranciers als bij opdrachtgevers. Door regelmatige afstemming van de samenwerking, het contract en de organisatiedoelen, is de toegevoegde waarde zelfs vaak groter dan beoogd.

Uitgangspunten van de contractmanagement methode

  1. Het onderscheid tussen De Overeengekomen Prestatie en Alle Overige Contractafspraken binnen een contract.
  2. De rollen die rondom een contract ontstaan en die voor een succesvolle uitvoering van het contract moeten zijn belegd.
  3. De Contractmanagement Essentials (CM Essentials), de onderwerpen waar de aandacht van de contractmanager zich op dient te richten.
  4. Het contractmanagementproces opgebouwd uit zes stappen en de invulling door middel van contractmanagementscenario’s.

 

1. De Overeengekomen Prestatie en Alle Overige Contractafspraken

Ieder contract bestaat uit een beschrijving van “De Overeengekomen Prestatie” en “Alle Overige Contractafspraken”. Het onderscheid is in CATS CM de basis voor de rolverdeling tussen de contractmanager en de realisatie-en verificatiemanager. Deze laatste rol wordt vaak gecombineerd met de service- of projectmanagementrol binnen organisaties.

2. De rollen

Een contract vraagt om minimaal drie rollen voor een optimale uitvoering: contracteigenaar, contractmanager en service manager.

  • De contracteigenaar aan leverancierszijde geeft de toezegging De Overeengekomen Prestatie te kunnen leveren en kan beschikken over de middelen om dat te doen. De contracteigenaar aan opdrachtgeverszijde heeft behoefte aan De Overeengekomen Prestatie en het budget om dat in te kopen.
  • De realisatie- en verificatiemanager is draagt zorg voor het leveren dan wel het ontvangen van De Overeengekomen Prestatie.
  • De contractmanager bewaakt de Alle Overige Contractafspraken, zorgt voor een zo goed mogelijke match tussen de contractafspraken en de contractdoelstellingen en stuurt bij op afwijkingen van de contractafspraken of verzorgt de gewenste wijzigingen daarvan.

3. Contractmanagement Essentials

Iedere rol heeft zijn eigen aandachtsgebieden en focus. De Contractmanagement Essentials zijn de belangrijkste 10 aandachtsgebieden voor de contractmanager. De methode CATS CM helpt in het realiseren van een op het contract en de organisatie afgestemde aanpak van iedere Contractmanagement Essential zonder de beheersbaarheid van het proces daarbij in gevaar te brengen.

CM Essentials, CATS CM

4. Het contractmanagementproces en de contractmanagementscenario’s

Het contractmanagementproces bestaat uit zes fundamentele stappen: Initiate, Plan, Do, Check, Act (kwaliteitscirkel van Deming) en Conclude. De contractmanagementscenario’s geven de mogelijkheid om per type contract (en daarmee per type samenwerking) de invulling van de stappen in activiteiten op maat te maken.

Het contractmanagementproces

 

 

INSPELEN OP HET GROTERE GEHEEL

Een goed contractmanagementproces is een van de factoren die bijdragen aan succesvol contractmanagement, maar niet de enige. CATS CM schenkt ruim aandacht aan het totaal van factoren voor succesvol contractmanagement en de relatie van het operationeel proces met de strategische en tactische sturing binnen een organisatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het opstellen van een contractmanagementbeleid. Maar ook aan de relatie tussen het management van het contract tijdens de levering en het belang van contractmanagement in de contractcreatie, het pre-awardcontractmanagement.

 

Source: www.cats-cm.com

Meer informatie

Bovenstaande samenvatting beschrijft onze contractmanagementmethode volgens CATS CM® versie 4, uitgegeven in februari 2020.

Auteurs: Linda Tonkes en Gert-Jan Vlasveld
Boekuitgever:  Van Haren Publishing
Trainingen: CATS CM Foundation, CATS CM Practitioner, CATS CM versie 4 updatetraining.

 

 

Bel mij terug